Steunverlening Sitech Services (Sitech Leiderschapstraject)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 200.000,00 aan Sitech Services voor het project Sitech Leiderschapstraject.

Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 200.000,00 aan Sitech Services voor het project Sitech Leiderschapstraject.

De vestiging van Sitech Services op de Brightlands Chemelot Campus past volledig in de strategie van de campus: het doorontwikkelen van een ecosysteem voor duurzame chemie en materialen. De competenties van Sitech Services en die van de op campus aanwezige partijen (diverse publiek—private onderzoeksinstituten, bedrijven) zijn complementair en hard nodig om de Chemelot-ambities waar te maken.
Het doel van het project ‘Sitech Leiderschapstraject’ is het verder ontwikkelen van de competenties van de medewerkers van Sitech Services. Met deze competenties kan Sitech Services inzetten op de kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van (de bedrijven op) de Brightlands Chemelot Campus en het Chemelot Industrial Park. Middels deze know-how versterkt Sitech het chemiecluster van Limburg.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 31 (opleidingssteun) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 200.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 611.720,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 32,69%.