Steunverlening Inther Logistics Engineering BV voor het project Technology & Assembly Center


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 130.000,00 aan, zijnde 4,3% van de in aanmerking komende kosten.

Het project heeft betrekking op de uitbreiding van het bedrijf met de bouw van een nieuw innovatiecentrum voor intralogistiek, het Inther Technology & Assembly Center. Inther Logistics Engineering BV voert activiteiten uit binnen de topsectoren Logistiek en Maakindustrie.
De uitbreiding van het bedrijf creëert werkgelegenheid, zowel bij Inther Logistics Engineering als bij de Limburgse toeleveranciers.
De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 17 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).