Steunverlening BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (project Cooker MiFood Villa Flora)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 380.000,00 aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo voor het project Cooker MiFood Villa Flora.

Personalised Nutrition is een volledig nieuwe innovatieve ontwikkeling m.b.t. gezonde voeding. Hiervoor wordt een smart mix van groente en fruit ontwikkeld waarbij de groente en fruit als volledige matrix (dus met alle aanwezige stoffen en niet met extracten), middels een gepatenteerde technologie, op een vaste drager wordt gecoat. Om het betreffende voedingsconcept te realiseren is er een onderzoeksfaciliteit nodig en in dit geval is dat de Cooker. De Cooker is een open faciliteit, waar ook andere ondernemers gebruik van kunnen maken t.b.v. productontwikkeling, maar waar ook (universitaire) onderzoekers mee kunnen experimenteren met voeding, processing en formule-ontwikkeling. Het zal de eerste ondernemers gedreven Research & Development (R&D) faciliteit zijn in de Villa Flora. De Cooker is volledig maatschappelijk en deels financieel revolverend.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 26 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 380.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 962.000,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 39,5%.