Steunverlening Stichting Circular Science Center


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 400.000,00 aan Stichting Circular Science Center.

Het Circular Science Center is een fysieke locatie waar bedrijven samen met onderwijs- en kennisinstellingen nieuwe producten ontwikkelen en realiseren. Gesignaleerde kansen en behoeftes in de markt, specifieke klantvragen of goede ideeën worden met ondernemend gedreven kennis en kunde ontwikkeld tot marktrijpe producten. De inspirerende en open samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen leidt ertoe dat innovaties beter en sneller kunnen worden uitgevoerd.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt € 400.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 1.440.000,00.
Het steunpercentage bedraagt daarmee 27,78%.