Steunverlening Circular PET Plastic Upcycling (CPPU)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 150.000,00 aan Circular PET Plastic Upcycling B.V. voor het project Circular PET Plastic Upcycling (CPPU).

Circular PET Plastic Upcycling B.V. beschikt over een hoog innovatieve technologie waarmee PET (een plasticsoort waar o.a. de bekende petflessen mee worden gemaakt) gerecycled kan worden tot “virgin quality” grondstof, ongeacht vervuilingen. In het bijzonder dat deze technologie ook kleur verwijdert heeft een gigantische impact op de toepasbaarheid en de soorten afval die hiermee verwerkt kunnen worden.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25, tweede lid, onder c, (steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, onderdeel experimentele ontwikkeling) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 150.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 2.661.297,27. Het steunpercentage bedraagt daarmee 5,6%.