Steunverlening Munttheater Weert (project Samenwerking Noord- en Midden Limburgse Theaters)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 15.000,00 aan het Munttheater Weert voor het project Samenwerking Noord- en Midden Limburgse Theaters.

Noord- en Midden Limburg zijn voor professionele cultuurinstellingen moeilijk bereikbare gebieden. De regio kenmerkt zich door kleine en middelgrote steden omringd door agrarisch georiënteerd platteland. De theaters gaan zich middels Fase 1, het onderzoek, sterker profileren op het gebied van bedrijfsvoering om ervoor te zorgen dat er meer professionele cultuur in Noord- en Midden Limburg kan opbloeien. Het is een unieke situatie dat de theaters in Midden- en Noord Limburg een intensieve samenwerking willen aangaan op alle aspecten binnen hun bedrijfsvoering om zo bijvoorbeeld meer landelijk theateraanbod naar Noord- en Midden Limburg te halen en/of een vaste speelplek te kunnen bieden voor de door de Provincie Limburg gesubsidieerde instellingen zoals het Laagland of Opera Zuid.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 (steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed) van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 15.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 30.000,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 50%.