Steunverlening aan Museumplein Limburg voor project Samenwerking RECIPROCITY Liège en Cube design museum


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019, bijlage 1 euregionale culturele samenwerking aan Museumplein Limburg een subsidie te verlenen van maximaal € 50.000,00 voor het project Samenwerking RECIPROCITY Liège en Cube design museum. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het project richt zich op de totstandkoming/intensivering van de Euregionale culturele samenwerking tussen Cube Design Museum (Museumplein Limburg) aan Limburgse zijde en Reciprocity Design aan Luikse zijde. Het gaat hier om een extra project van Cube dat expliciet is gericht op het verder ontwikkelen van de culturele samenwerking met partners uit de creatieve industrie van Luik en het binden en bereiken van een nieuw euregionaal (en in het bijzonder Luiks) publiek. Reciprocity Design Triënnale is een door de Provincie Luik geïnitieerd design programma. De samenwerking met Cube bestaat onder andere uit het exposeren van de tweede editie van de tentoonstelling Showroom Limburg tijdens Reciprocity in het Museum d’Ansembourg in Luik. De tentoonstelling biedt met 41 ontwerpen een actueel beeld van de Limburgse creatieve sector waarmee deze een podium over de grens krijgt. De tentoonstelling wordt speciaal vertaald in het Frans, Engels en Duits. Ook wordt er een Franstalige catalogus uitgebracht. In het kader van de samenwerking maakt Cube ook deel uit van de zgn. reciprocities. Deze vormen samen een netwerk van musea in de euregio maas rijn die tijdens Reciprocity de mobiliteit van inwoners tussen de verschillende landen bevorderen. In dit kader wordt ook de tentoonstelling “Luxe?” die tijdens Reciprocity in Cube te zien is, opgenomen in de meertalige marketingcampagne over Reciprocity.

De in aanmerking komende kosten van het project bedragen  € 854.00,00. De subsidie voor het project bedraagt  € 50.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 5,9% van de in aanmerking komende kosten.