Steunverlening Stichting Cultura Nova (project Carmina Burana)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 (Euregionale culturele samenwerking) besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 45.000,00 aan Stichting Cultura Nova voor het project Carmina Burana.

Het project richt zich op de totstandkoming/intensivering van Euregionale culturele samenwerking tussen Festival Cultura Nova, Philharmonie Zuid-Nederland, Opera Zuid en Parkstad Limburgtheaters aan Limburgse zijde en Festival Across the Borders en Sinfonischer Chor Aachen. Daarnaast neemt er een partner van buiten de Euregio deel aan het project, namelijk het Spaanse theatergezelschap La Fura dels Bauls. Het project betreft de realisatie van een gezamenlijke theaterproductie in de Beaujean Zandgroeve in Heerlen, in het kader van het internationale theaterfestival Cultura Nova.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 45.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 405.995,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 11,1%.