Steunverlening voor Stichting Museumplein Limburg Jaarplan en begroting 2020 en een incidentele projectsubsidie


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Museumplein Limburg voor het Jaarplan en begroting 2020 een subsidie te verlenen van € 5,313.180,00.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Museumplein een projectsubsidie verleend van € 50.000,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten, filmvoorstellingen en crossovers van het museumcluster bestaande uit Continium Discovery Center, Cube Design Museum Cube en Columbus Earth Theater Museumplein leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Museumplein, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.

De totale in aanmerking komende kosten van het museum in 2020 bedragen 7.546.824,00. De totale maximale subsidie (exploitatiesubsidie 2020 van maximaal € 5.313.180,00 en incidentele projectsubsidie van maximaal € 50.000,00) ad € 5.313.180,00 bedraagt daarmee 71% van de totale in aanmerking komende kosten.