Steunverlening Stichting WMC Kerkrade voor het project WMC online toeristische promotie


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 24.000,00 aan Stichting WMC Kerkrade voor het project WMC online toeristische promotie.

In de nieuwe vermarkting strategie toerisme en recreatie van de Provincie Limburg staat content marketing centraal. Evenementen zijn een waardevolle vorm van content marketing en verdienen een plek te krijgen in de content marketingstrategie. Het project heeft tot doel om, met toepassing van social media en online platforms, aan bezoekers van WMC Kerkrade een unieke beleving te bieden en meer publiciteit te genereren.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).