Steunverlening Stichting Buitenplaats Kasteel Wijlre (project Samenwerking Museum Insel Hombroich, Programma en Publiek en Openstelling)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 75.000,00 aan Stichting Buitenplaats Kasteel Wijlre voor het project Samenwerking Museum Insel Hombroich, Programma en Publiek en Openstelling.

Door middel van dit project zal vanuit de samenwerking in 2020 de tentoonstelling Kindergarten worden gepresenteerd. Deze tentoonstelling sluit aan bij het provinciale beleid ten aanzien van euregionale culturele samenwerking.
Voor het onderdeel Programma en Publiek wordt vanaf maart 2019 in het Koetshuis de solotentoonstelling P. Struyken gepresenteerd. In verband hiermee zal ook het Hedge House worden getransformeerd. Een ander onderdeel van deze themalijn is de tentoonstelling Conversations #2 met werk van Chaim van Luit en Giuseppe Licari. Daarnaast wordt er een podium geboden aan regionale talenten om nationale en internationale naamsbekendheid te genereren.
Voor het onderdeel Publieke openstelling zullen op zondagen de eetkamer en huiskamer van Kasteel Wijlre worden opengesteld voor publiek. De eetkamer wordt aangekleed met door P. Struyken ontworpen gordijnen en de huiskamer wordt voorzien van stukken uit de voormalige collectie Eyck. Op deze manier zal Kasteel Wijlre de identiteit van Limburg versterken en wordt recreatie en bezoek aan de provincie gepromoot.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 (steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed) van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 75.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 272.090,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 27,6%.