Beschikking Robomotive


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 407.000 aan Robomotive B.V. voor de uitvoering van het project Field Lab Robotics Roermond.

De Limburgse MKB-bedrijven Robomotive (industriële robotica), AGVR (zelfrijdende voertuigen) en Madolex (optimaliseringssoftware) zijn enkele jaren geleden de samenwerking aangegaan om de “Fabriek van de toekomst” op te zetten waar innovatieve, geïntegreerde automatiseringsoplossingen worden ontwikkeld. Andere partijen, zoals Universiteit Maastricht, Fontys Hogeschool en enkele andere MKB-ondernemingen hebben zich aangesloten. Ook wordt samengewerkt met RoboValley Delft. Hiermee is de basis gelegd voor het Field Lab Robotics.

De komende jaren zullen robotica en automatiseringsoplossingen steeds meer aandacht vragen. Daarom is in overleg met LIOF en Provincie Limburg door de initiatiefnemers een projectvoorstel opgesteld om het Field Lab Robotics door te kunnen ontwikkelen naar een professioneel robotica expertisecentrum en –netwerk van de regio. Het Field Lab Robotics zal daarmee bijdragen aan de versterking van de robotica-infrastructuur in Limburg, waarvan talloze bedrijven en organisaties kunnen meeprofiteren.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 407.000,00 ten behoeve van haar activiteiten als innovatiecluster. De in aanmerking komende kosten bedragen € 912.757,76. Het steunpercentage bedraagt daarmee 44,59%.