Limburg Startup Capital Fund


Het Limburg Startup Capital Fund (LSCF) is bestemd voor startups en mkb’ers die met hun innovatie bijdragen aan de belangrijkste maatschappelijke transities voor de komende jaren: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.

Het LSCF kent twee deelinstrumenten:
• het Limburg Vroege Fase Fonds (LVFF): met het LVFF wordt de opwerking van een haalbaar idee naar een volwaardig businessconcept inclusief businessplan (‘proof of concept’) gefinancierd. Het LVFF heeft een fondsomvang van € 10 miljoen en heeft een looptijd van 14 jaar, met een uitzettingsperiode van 3 jaar en een beheerfase van 11 jaar.
• het Seed Fonds Limburg (SFL): dit fonds is bedoeld om eerste stappen op de markt mogelijk te maken of waardevermeerdering waardoor de onderneming financierbaar wordt voor een commerciële investeerder. Het SFL heeft een fondsomvang van € 22,65 miljoen en heeft een looptijd van 12 jaar, met een uitzettingsperiode van 5 en een beheerfase van 7 jaar.

Het LSCF is ondergebracht bij Limburg Startup Capital Fund (LSCF) B.V. en wordt beheerd door LIOF, dat met het opgebrachte fondskapitaal financieringen aan doelondernemingen zal verstrekken. Het LSCF met een totaal fondsvermogen van € 32,65 miljoen is de opvolger van het Limburg Business Development Fonds (LBDF). De financiering wordt bijeengebracht door de Provincie Limburg (€ 25 miljoen), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 5 miljoen) en LIOF zelf (€ 2,65 miljoen).

Maximale steunintensiteit en -bedragen
Op grond van bovengenoemde instrumenten kan steun worden verleend aan in de vorm van (converteerbare) leningen en/of risicokapitaal.

  • Steun uit hoofde van het LVFF wordt verleend onder toepassing van artikel 22 AGVV (starterssteun) of artikel 25, tweede lid , onder c. (experimentele ontwikkeling). De maximaal toe te kennen starterssteun op grond van het LVFF voor innovatieve starters bedraagt € 350.000,00. Het maximale steunpercentage voor vernieuwingstrajecten op grond van artikel 25, tweede lid, onder c. AGVV bedraagt 35-45%, afhankelijk van de kmo-status van de doelonderneming. De totale steunbedragen op grond van artikel 25, tweede lid, onder c. AGVV zijn gemaximeerd op € 122.500,00 (middelgrote onderneming) respectievelijk € 157.500,00 (kleine onderneming).
  • Steun uit hoofde van het SFL wordt verleend onder toepassing van artikel 21 AGVV (risicofinancieringssteun). De maximale financiering inclusief uitbreiding aan een Doelonderneming bedraagt € 1 miljoen.

Meer informatie

Meer informatie over het LSCF en de geldende criteria vindt u op de website van het LIOF