Symposium - Vezelgewassen van land tot pand


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Villa Flora, Villafloraweg 1 Venlo
Omschrijving

Platform Nieuwe Teelten Limburg organiseert in nauwe samenwerking met LLTB, LIOF, Rabobank en Provincie Limburg op donderdag 30 maart het symposium ‘Vezelgewassen: van land tot pand’. Doel van dit event is samen op weg te gaan richting de primaire inzet van duurzamere bouwmaterialen en daarmee ook toe te werken naar een ander verdienmodel voor agrariërs.

Meer informatie

Symposium afbeelding romy

De Nederlandse bouwsector mist kansen!

Internationale trends, innovaties en wet- en regelgeving gaan ervoor zorgen dat we er niet onderuit kunnen om stappen te zetten. Zo zijn thema’s als duurzaamheid, circulariteit en de stikstofproblematiek de laatste jaren veelbesproken, maar er zijn nog maar beperkte ontwikkelingen zichtbaar die hier daadwerkelijk iets mee doen.

Ook voor de landbouw zijn er uitdagende tijden waarin stikstofreductie een dagelijkse zorg is. Daarnaast dient er gewerkt te worden aan het teruggaan van broeikasgassen en ligt er ook een grote uitdaging op het gebied van de waterkwaliteit.

Tevens hebben we een enorme woonopgave. Kunnen we in Nederland vóór 2030 900.000 woningen bouwen en 6.000.000 woningen isoleren? Kunnen we dat realiseren binnen de klimaatafspraken van Parijs vanuit de bestaande bouwpraktijk? Het antwoord is hard maar duidelijk: Nee! Maar hier ligt wel een oplossing en dat is de overstap naar biobased bouwen.

Een even grote uitdaging is er voor de agrarische sector. Zijn er alternatieve verdienmodellen voor de boer, zodat de agrarische sector duurzaam behouden blijft? Het antwoord is: ja! En ook hier kan biobased een passende oplossing zijn.

Symposium 'Vezelgewassen: van land tot pand'

Platform Nieuwe Teelten Limburg organiseert in nauwe samenwerking met LLTB, LIOF, Rabobank en Provincie Limburg op donderdag 30 maart het symposium ‘Vezelgewassen: van land tot pand’. Doel van dit event is samen op weg te gaan richting de primaire inzet van duurzamere bouwmaterialen en daarmee ook toe te werken naar een ander verdienmodel voor agrariërs. Meer met minder: voldoen aan de grote woningvraag maar wel bouwen met minder CO2 uitstoot. Want ook de bouwuitdaging in Limburg is groot: 26.550 woningen moeten er gebouwd worden vóór 2030.

De volgende thema’s staan centraal: Kunnen vezelgewassen een rol spelen in het verduurzamen van de bouwindustrie? Welke rol kan de landbouw hierbij spelen? Hoe staat het met het verdienmodel voor de boer? Hoe concreet is de markt? In welke situaties kan de teelt van vezelgewassen duurzaam perspectief bieden voor boer en bouwer?

Ben jij werkzaam in de landbouw, bouwketen, projectontwikkelaar, vastgoedondernemer of woningcorporatie? Wil jij samen met ons de eerste stappen zetten op weg naar duurzame woningbouw? Kom dan op 30 maart naar Villa Flora in Venlo, Villafloraweg 1.

Wat mag jij op die dag verwachten

·         We informeren je over wat biobased bouwen inhoudt.

·         We laten je zien wat de kansen zijn van deze duurzame bouw.

·         We praten je bij over welke ondersteuning er landelijk en provinciaal mogelijk is.

·         We laten je verhalen horen van ondernemers die hier al flinke stappen in hebben gezet.

Ochtendprogramma

Het programma wordt binnenkort gemaakt maar noteer alvast het tijdslot van 09.00 uur tot 13.00 uur. Voor een broodje wordt gezorgd.

Meld je via deze link nu aan en noteer dit alvast in je agenda. Op korte termijn volgt het definitieve programma:

Hier aanmelden

We zien je graag op 30 maart bij Villa Flora in Venlo!

Platform Nieuwe Teelten, LIOF, Provincie Limburg en Rabobank

Bijzonderheden

Contactpersoon

Afdeling Marketing & Communicatie, communicatie.lim@rabobank.nl