Vergadering Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
Statenzaal
Omschrijving

Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid vergadert op 25-11-2022 om 13:00 uur in de Statenzaal en is live te volgen.

Op de voorlopige agenda staat onder meer:

  • Vijfde Voortgangsrapportage Integraal Programma Mobiliteitsopgave Limburg;
  • G-22-043 Statenvoorstel inzake Wijzigen en ophoging budget Verordening leningen Duurzaam Thuis.

Link live meekijken met de vergadering

Statencommissie MD vergadert gedeeltelijk parallel met Statencommissie RLN.