Symposium Diversiteit op de werkvloer


Datum
Plaats in agenda
Tijd
14:00 tot
Omschrijving

Provincie Limburg ziet de meerwaarde van diversiteit en inclusie in de eigen organisatie en brengt deze meerwaarde graag onder de aandacht van andere werkgevers en organisaties. Daarom organiseren wij, samen met het Netwerk Diversiteit, het Provinciaal Platform Diversiteit Limburg, Stichting Meer Kleur en Kwaliteit en Diversiteit in Bedrijf van de Sociaal-Economische Raad, een symposium over diversiteit op de werkvloer.