Informatiebijeenkomst Nationale Omgevingsvisie


Datum
Plaats in agenda
Tijd
19:00 tot
Locatie
Gouvernement aan de Maas, gebouw ’t Lab (ingang aan parkeerterrein)
Omschrijving

Openbare informatie avond Provincie Limburg

Maandag 26 augustus organiseert de Provincie Limburg een informatiebijeenkomst over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Er wordt een korte film vertoond over de NOVI en er is alle gelegenheid om met medewerkers van het NOVI-team van het ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek te gaan over de visie. Tijdens deze avond kunt u ook informatie krijgen over de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie Limburg die volop in voorbereiding is.

De Nationale Omgevingsvisie

Op 20 juni heeft minister Kajsa Ollongren (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gelanceerd.

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. We staan voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid, woningbouw en kringlooplandbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. De ontwerp-NOVI is digitaal beschikbaar via de website www.ontwerpnovi.nl.

Terinzagelegging

De ontwerp-NOVI zal samen met het Milieueffectrapport NOVI (PlanMER) van 20 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 ter inzage worden gelegd bij de provinciehuizen, het ministerie van BZK en digitaal op www.platformparticipatie.nl/NOVI. Tijdens de periode van terinzagelegging zal in elke provincie een openbare informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Alle data en locaties van deze informatiebijeenkomsten zijn hieronder te vinden.

Locaties, data en tijdstippen van informatiebijeenkomsten

Alle informatiebijeenkomsten vinden plaats van 19:00 tot 21:00 uur

 • Limburg, Maastricht, provinciehuis maandag 26 augustus
 • Noord-Brabant, Tilburg, EVE dinsdag 27 augustus
 • Gelderland, Arnhem, provinciehuis donderdag 29 augustus
 • Friesland, Leeuwarden, provinciehuis maandag 2 september
 • Groningen, Groningen, provinciehuis dinsdag 3 september
 • Overijssel, Zwolle, provinciehuis woensdag 4 september
 • Drenthe, Assen, provinciehuis donderdag 5 september
 • Flevoland, Lelystad, provinciehuis maandag 9 september
 • Zuid-Holland, Den Haag, Ypsilon Park dinsdag 10 september
 • Noord-Holland, Haarlem, provinciehuis woensdag 11 september
 • Utrecht, Utrecht, provinciehuis donderdag 12 september
 • Zeeland, Middelburg, bibliotheek maandag 16 september

Via onze digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent de Nationale Omgevingsvisie. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief via onze website www.denationaleomgevingsvisie.nl.

Wij zien u graag bij onze informatiebijeenkomsten bij u in de buurt.

Met vriendelijke groet,

Emiel Reiding
Directeur Nationale Omgevingsvisie

Kosten

Gratis