Voortgang Fietsverbinding N280-Leeuwen

Na de bouwvak zijn de werkzaamheden aan de nieuwe Fietsverbinding N280 - Leeuwen weer opgepakt.

Wilhelminaplein
De werkzaamheden aan het Wilhelminaplein zijn afgerond. De rijstroken zijn voorzien van een nieuwe asfaltlaag, de fietsstroken hebben een rode deklaag gekregen. Ook zijn er nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Aan de rechterkant van het plein, bij de oversteekplaats naar de Slachthuisstraat, is meer ruimte gecreëerd voor fietsers.

Gemeentewerf  
De werkzaamheden aan het fietspad bij het viaduct zijn nog niet afgerond. Dat heeft te maken met een tegenvaller die we hebben gehad bij het verstevigen van het talud. Momenteel wordt met de aannemer gezocht naar een oplossing. Dit brengt echter wat vertraging met zich mee.

Parallelweg
De inrichting van de Parallelweg aan de Venloseweg is van start gegaan. Het ontwerp hiervoor is gemaakt in samenspraak met omwonenden. De weg wordt ingericht als fietsstraat. Dit houdt in dat de auto te gast is, ondergeschikt aan fietsers. Dit wordt zichtbaar gemaakt middels een nieuwe rode deklaag, wegmarkering en bebording. Langs de zijkanten worden parkeerplaatsen aangelegd.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken