Provincie draagt bij aan nieuwe bestemming Tegelense monumenten

Voormalig herberg en brouwerij 'De Gouden Berg' en de naastgelegen Stijfselfabriek in Tegelen krijgen na een grondige restauratiebeurt een nieuwe bestemming. Hiervoor kan het project rekenen op een provinciale bijdrage van maximaal € 271.080,- uit de regeling restauratie en stimulering herbestemming monumenten 2013-2014.

Het project 'Restauratie en herbestemming Gouden berg en Stijfselfabriek' behelst het restaureren en bestemmen van de twee monumentale gebouwen. Na de bouwkundige werkzaamheden herbergt De Gouden Berg twee wooneenheden en biedt de Stijfselfabriek ruimte aan een woning met atelier/bedrijfsruimte. Restauratie is snel nodig om verder verval en instorting te voorkomen. Gedeputeerde Noel Lebens: "Met deze restauratie en herbestemming blijft dit stuk historie van Tegelen voor de toekomst bewaard. Het mooie van dit project is bovendien dat leerlingen uit het bouwvak bij de restauratie van de oude herberg en fabriek worden ingezet."


De gemeente Venlo levert een bijdrage van € 55.000,- voor uitvoering van het project en ziet toe op inzet van leerling-werkplaatsen in het kader van Social Return on Investment.


Zoeken

Uitgelicht

Zoeken