Nieuws van de Provincie

 • Uitbreiding haven Wanssum kan starten 21 november 2017

  De geplande uitbreiding van de haven in Wanssum met tegelijk de aanleg van een nieuw bedrijventerrein kan van start. Op donderdag 23 november tekent de Provincie Limburg formeel de contracten met de initiatiefnemers, Exclusief Project BV en Havenbedrijf Rotterdam, voor de aankoop van in totaal zes hectare grond die vervolgens weer in erfpacht worden gegeven aan de exploitant van de containerterminal, BCTN. Met de transacties is voor de provincie een bedrag gemoeid van 8,85 miljoen euro.

 • Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur start 23-11 met voortzetting op 24-11-2017 20 november 2017

  Op de voorlopige agenda staan onder meer voor 23-11:
  - Statenvoorstel Onderzoeksprogramma Healthy Eating and Food Innovation en Brightlands Foodclaims van de Universiteit Maastricht op de Brightlands Campus Greenport Venlo;
  - Statenvoorstel Versterking Natuurwetenschappen - evaluatie eerste fase en voorstel tweede fase financiering;
  en voor 24-11:
  - Statenvoorstel Erfpachtkader;
  - aanvalsplan ‘ZO WERKt Limburg’.

 • Vergadering Jaarrekeningcommissie op 24-11-2017 20 november 2017

  Op de voorlopige agenda staan onder meer:
  - Statenvoorstel controleprotocol accountantscontrole 2017;
  - Planning & Control Cyclus, evaluatie en inrichting 2018.

 • Slim energienet houdt Roermond warm én klimaatneutraal 17 november 2017

  Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Lokale en regionale stakeholders onderzoeken daarvoor de haalbaarheid van het ontwikkelen van een slim energienet in de gebouwde omgeving. Dit net moet gaan voorzien in de warmte- en koudebehoefte voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente Roermond. Doordat alle betrokken partijen* vandaag de intentieverklaring ondertekend hebben, is er in een vroegtijdig stadium draagvlak gecreëerd voor het realiseren van dit energienet tussen zowel de aanbieder van lage temperatuur restwarmte en de potentiële afnemers. Het haalbaarheidsonderzoek wordt op 1 maart 2018 afgerond.

 • Studenten bedenken oplossingen voor aantrekkelijke binnenstad 15 november 2017

  MKB-Limburg en Provincie Limburg gaan te rade bij de jongeren zelf.
  Hoe ziet de ideale binnenstad eruit voor jongeren en hoe kan dat gerealiseerd worden in een middelgrote Limburgse stad? Die vragen leggen MKB-Limburg en de Provincie Limburg voor aan de doelgroep zelf: studenten van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Het beste idee dat deze retailchallenge oplevert, wordt beloond met een geldbedrag van € 1.000,-. Het uiteindelijke doel is het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk: steeds minder jongeren bezoeken de binnensteden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken