Extra vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 23-6-2017

Op de agenda staat het volgende onderwerp:
- Statenvoorstel 1e afwijkingenrapportage 2017

Deze extra Commissievergadering start aansluitend aan de Statenvergadering en vindt plaats in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten en de politieke kalender.

Het Stateninformatiesysteem is vernieuwd, installeer de gratis vernieuwde vergaderapp: iBabs-Pro:

cid:image001.png@01D2C4E3.F843AA10

En log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Daarnaast kan ook via een computer of laptop worden ingelogd op de iBabs-site: www.ibabs.eu

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken