Integriteit

Meldpunt schending integriteit provinciebestuur

'Heeft u/heb je de indruk dat een lid van Provinciale of Gedeputeerde Staten een (mogelijke) integriteitsschending  heeft begaan, meld dit dan z.s.m. bij de externe adviseur Integriteit, de heer Maarten de Jong. E-mail: Maarten.dejong@ebi-services.nl en telnr. 06-14982040.
Bij uw melding kunt u aangeven anoniem te willen blijven.

Een integriteitsschending is een gedraging van een lid van Provinciale of Gedeputeerde Staten die in strijd is met het handelen als goed volksvertegenwoordiger of goed bestuurder (b.v. meestemmen over zaken die je persoonlijk aangaan, vooringenomenheid).

Via de gedragscodes Bestuurlijke Integriteit leden van Provinciale Staten (pdf, 113 KB)en Gedeputeerde Staten kunt u toetsen of sprake is van een integriteitsschending.
Klik hier (pdf, 161 KB) voor het Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2017, zodat u kunt zien op welke wijze uw melding een vervolg krijgt.

Sinds 23 maart 2015 is de heer De Jong door het Presidium (dagelijks bestuur) van Provinciale Staten benoemd als adviseur Integriteit. Hij begeleidt mede onderzoek n.a.v. meldingen van (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten en geeft de Commissie Integriteit van Provinciale Staten van Limburg gevraagd en ongevraagd advies ter bevordering van de integriteit.

Nadere informatie:

Zoeken