Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van de Provincie. De gedeputeerden kunnen zowel vanuit of van buiten de Provinciale Staten komen.
Provinciale Staten bepalen de hoofdlijnen van bestuur en controleren de uitvoering. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de politieke besluiten. Ook hebben zij eigen taken, met daarbij een aantal door Provinciale Staten overgedragen bevoegdheden. Vanwege de vele uiteenlopende onderwerpen hebben de leden van GS een werkverdeling gemaakt. Hierdoor kan ieder lid aan zijn/haar takenpakket (of portefeuilles) bijzondere aandacht geven. De beslissingen worden samen genomen. Er is een gezamenlijke collegiale verantwoordelijkheid.
Gedeputeerde Staten voeren verder rijksregelingen uit, verlenen vergunningen en subsidies, houden toezicht op de financiën van de gemeenten en beheren de eigendommen van de Provincie. De wekelijkse vergaderingen van het College zijn niet openbaar, hun besluiten doorgaans wel.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken