Maas

Voor het programma Ontwikkeling Maasvallei wordt vooral met externe partijen samengewerkt. Voor het bereiken van hoogwaterbescherming ultimo 2015 (door uitvoering Grensmaas en Zandmaas1) is dat Rijkswaterstaat De Maaswerken.

Voor het vervolg op grond van de Overeenkomst Natuurrealisatie Zandmaas (provincie-ministerie LNV) is dat de Dienst Landelijk Gebied. Mede op grond van deze overeenkomst is het meerjarenplan Zandmaas 2 tot stand gekomen, waarin tevens geanticipeerd wordt op klimaatveranderingen (lange termijn hoogwaterafvoeren). 

Synergie met het programma Investeren in Ruimte wordt gevonden in de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum waarvoor de planontwikkelingsfase is ingezet. (http://www.ooijen-wanssum.nl/).

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken