Luchtvaart

Provincies hebben een regiefunctie als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsplanning. In die rol is de Provincie ook de aangewezen partij om een afweging te maken tussen lusten en lasten van een luchthaven. Luchtvaart, ook kleine luchtvaart, biedt namelijk ook kansen op - en mogelijkheden voor maatschappelijke ontwikkeling. Het te ontwikkelen luchtvaartbeleid maakt integraal deel uit van het provinciale omgevingsbeleid. De provinciale besluitvorming over de nieuwe instrumenten (luchthavenbesluit, luchthavenregeling en ontheffing) zal dan ook gebaseerd zijn op een toetsingskader voor de fysieke leefomgeving, in lijn met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en de Provinciale Milieuverordening (PMV).

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken