Kwaliteitsnet Goederenvervoer (wegverkeer)

Het is zaak om het goederenvervoer in goede banen te leiden. Vrachtverkeer is mede van groot belang voor de economische vitaliteit van Limburg en blijft belangrijk bij voor- en natransport van de modaliteiten water en spoor.

Om het vrachtverkeer duurzaam te faciliteren heeft de Provincie Limburg in samenwerking met gemeenten (wegbeheerder) en georganiseerd bedrijfsleven (TLN, EVO, ROVL, VVN) opgesteld. Dit is een samenhangend en selectief netwerk van verbindingen tussen economische centra (bedrijventerreinen en stadscentra) waarover vrachtverkeer op verantwoorde wijze wordt afgewikkeld. Het Kwaliteitsnet heeft een dusdanige kwaliteit dat het voor vrachtverkeer aantrekkelijk moet zijn zich te verplaatsen over dit netwerk. Hierdoor blijven wegen buiten dit Kwaliteitnet gevrijwaard van grote stromen vrachtverkeer en de daarmee gepaarde verkeershinder.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken