Expeditie Ruimte

Expeditie Ruimte is in 2014 gestart als leertraject voor professionals en bestuurders die werken aan Limburgse Omgevingsvraagstukken. De Provincie Limburg heeft dit traject samen met haar partners vormgegeven en besteedt hierin aandacht aan zowel houding en gedrag als de inhoudelijke kennis van ruimtelijke werkvelden. In de afgelopen periode heeft Expeditie Ruimte 136 cursusdagen, workshops en bijeenkomsten georganiseerd en hebben ruim 340 personen vanuit heel Limburg deelgenomen. Inmiddels is samen werken en samen leren een gedeeld gedachtegoed geworden. Daarbij wordt Expeditie Ruimte meer dan alleen een leertraject en groeit uit tot een breder instrumentarium. Het samen leren en ontdekken blijft hierbinnen een belangrijk onderdeel.

 • Programma

  Tijdlijn programma Leren doen wij niet alleen met elkaar, maar vooral ook van elkaar. Daarom worden er vanuit Expeditie Ruimte bijeenkomsten georganiseerd om dit leren te faciliteren. Op deze pagina vindt u informatie over de onderwerpen, data en verslagen van deze bijeenkomsten.

 • Leren: Samen leren en kennis delen

  Astronauten Samen werken en samen leren is inmiddels een gedeeld gedachtegoed geworden. Daarmee vormt Expeditie Ruimte een goede basis om samen te werken aan een nieuwe aanpak van omgevingsvraagstukken. Hier leest u alle informatie over het leertraject van de voorgaande edities van Expeditie Ruimte en zijn ook de toekomstige ontwikkelingen te volgen.

 • Experimenteren: Ruimte bieden en aan de slag gaan

  Ruimte in Actie Er is ruimte nodig om te experimenteren in de praktijk. Hiervoor worden pilots uitgevoerd op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld op het gebied van detailhandel.

 • Analyseren: Cijfers, feiten en trends

  Ruimte in Cijfers Er is veel informatie beschikbaar binnen alle beleidsterreinen. Ook liggen er behoeften aan informatie die wellicht niet direct of makkelijk voorhanden is. Expeditie Ruimte speelt een rol in het bijeen brengen van informatie en het toegankelijk maken ervan.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken