Omgevingsverordening Limburg 2014

Sinds de vaststelling van de Omgevingsverordening Limburg 2014 (PS, 12-12-2014) zijn er diverse Wijzigingsverordeningen en aanpassingen aan de orde gekomen. De geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening Limburg 2014 geeft het actuele integrale beeld: de resultante van oorspronkelijke Omgevingsverordening met daarin doorgevoerd de nadien vastgestelde wijzigingen.
Die documenten zijn ook op zichzelf te raadplegen (B), evenals de beleidsregels (C) waarnaar wordt verwezen in de tekst van de Omgevingsverordening.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken