Milieuklachten

Hieronder vindt u informatie over het indienen van een milieuklacht en het melden van een ongewoon voorval door bedrijven.

 • Digitaal formulier milieuklachten burgers

  Indien sprake is van een klacht waarbij, naar uw mening, een snelle actie van de Provincie nodig is, kunt u de Provinciale Milieumeld- en klachtentelefoon, tel. 043 361 70 70 bellen (24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend).

 • Melding ongewone voorvallen bedrijven

  Meldingsformulier Ongewone voorval Art 17.2 lid 2 WM en Art. 15 Rrzo
  Indien een melding van een ongewoon voorval op grond van de Art. 17.2 lid 2 Wet milieubeheer en eventueel Art. 15 Regeling risico zware ongevallen 1999 wordt gedaan is het noodzakelijk de gegevens over het gemelde ongewoon voorval onmiddellijk door te geven aan de belanghebbende instanties. Het bijgaande formulier kunt u gebruiken voor het invullen van de gegevens over de melding.

 • Klacht over vliegverkeer

  Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u contact opnemen met het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL), www.kicl.nl.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken