Geluid

Informatie over geluidonderzoek en metingen, hogere waarden geluid, geluid provinciale wegen en (ontheffingen) stiltegebieden in Limburg.

 • Geluidmetingen

  24 juli 2017

  Informatie over geluidmetingen en onderzoek (laagfrequent)geluid, emissie, imissie en trillingen).

 • Geluidsbelastingkaart

  24 juli 2017

  De geluidsbelastingkaart 2016 is een weergave van de geluidsbelasting die in 2016 is veroorzaakt door de voertuigen op de provinciale wegen.

 • Hinder door laagfrequent geluid

  24 juli 2017

  Geluidhinder kan uw leven en welzijn behoorlijk verstoren. Dat geldt ook voor een voortdurende bromtoon, het zogenoemde laagfrequent geluid.

 • Hogere waarden geluid

  24 juli 2017

  De Provincie heeft beleidsregels voor vaststellen en wijzigen hogere waarden Wet geluidhinder.

 • Limburgse schutterijen

  De Provincie heeft de handreiking Limburgs traditioneel schieten gemaakt, waarin een beoordelingskader wordt gegeven voor vergunningverlening door gemeenten. De handreiking gaat in op geluid, bodembeheer en veiligheid.

 • Omgevingslawaai 2014-2018

  25 juli 2017

  De Provincie wil de provinciale wegen in Limburg de komende jaren stiller maken door het aanbrengen van geluidreducerend asfalt. Dit stillere asfalt wordt toegepast bij het uitvoeren van groot onderhoud aan provinciale wegen op locaties waar sprake is van het overschrijden van een geluidniveau van 63 dB bij woningen en 40 dB(A) bij stiltegebieden.

 • Stiltegebieden

  14 november 2016

  In Limburg zijn 31 stiltegebieden. Dit zijn rustige en geluidarme gebieden, belangrijk voor de rustzoekende mens en voor dieren die weinig verstoring kunnen verdragen. De meeste luidruchtige activiteiten zijn in die gebieden verboden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken