Subsidieregelingen

Subsidie voor land- en tuinbouwprojecten.

Subsidie voor land- en tuinbouwprojecten valt onder de 'Subsidieverordening Inrichting Landelijk gebied'. Met ingang van 2015 zijn  de mogelijkheden verruimd ten opzichte van voorgaande jaren. Voor nadere informatie over de subsidieverordening en aanvraagformulieren, zie het subsidieloket.
Daarnaast bevat http://www.lltloont.nl/ nadere informatie; in het bijzonder wordt gewezen op de mogelijkheid voor verkavelingsprojecten. Hiervoor is tot 1 oktober extra budget beschikbaar.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken