Land- en tuinbouw

Met het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) wordt een volgende stap gezet om de in 2013, in LLtL1, geformuleerde ambitie te realiseren: 'In 2025 is elk Limburgs land- en tuinbouw bedrijf een lust voor zijn omgeving'. Dit past ook helemaal binnen de doelen van het Provinciale coalitieakkoord 2015-2019, om: 'Land- en tuinbouw duurzaam te verbinden met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en een leefbaar platteland in Limburg'.

Op basis van resultaten/ervaringen van de afgelopen drie jaar en reflecties van binnen en buiten de sector zijn daarom voor vervolg vier investeringslijnen geformuleerd:
1) ruim baan voor voorlopers en kwalitatieve doorontwikkeling;
2) meerwaarde voor omgeving;
3) perspectief voor ondernemers;
4) fundament voor ontwikkeling.

Het is aan de ondernemers zelf om een keuze te maken voor de toekomst, de Provincie wil hen ondersteunen met het kiezen van de beste koers voor het eigen bedrijf. Dit keuzeproces van de ondernemer wordt in het investeringsprogramma verbeeld via de 'ondernemersrotonde', de keuzes voor de toekomst die ondernemers kunnen maken zijn de 'richtingen' van deze rotonde. Met het investeringsprogramma wordt ondersteuning geboden aan ondernemers die hun bedrijf toekomstgericht willen verder ontwikkelen, maar ook aan degenen die gaan afbouwen en aan de nieuwe instroom.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken