Wederom archeologische vondst bij aanleg Buitenring Parkstad Limburg

Op vrijdag 6 februari zijn resten gevonden van een Romeinse weg bij werkzaamheden in Kerkrade voor de Buitenring Parkstad Limburg. De Romeinse weg liep van Aken via Heerlen naar Xanten (Duitsland). De weg kwam aan het licht bij het ontgraven van de bouwput voor het nieuwe viaduct in de Locht, direct aan de Duitse grens.

Bijzonder is dat het de derde keer is dat de Romeinse weg naar Xanten  (D.) is gevonden. In de jaren ‘50 is reeds een deel van de weg gevonden bij de bouw van de spoorbrug en in 2014 zijn resten aangetroffen in Heerlen op de Bekkerweg. Bij deze vondst is goed te zien dat de Romeinse weg min of meer precies onder het nog steeds in gebruik zijnde tracé Bekkerweg, Akerstraat, Heerlerbaan en de Locht loopt.

In opdracht van de Provincie Limburg hebben archeologen van het archeologisch onderzoeksbureau Archol uit Leiden de wanden van de bouwput in de Locht gecontroleerd op aanwezigheid van archeologische resten. Daarbij vonden zij direct onder de moderne wegverharding een grindpakket van 50cm dik dat overeenkomt met de wijze waarop de Romeinen in het verleden hun wegen fundeerden. Daarnaast is gebleken dat de weg maar liefst zes tot acht meter breed is. Er werd al langer vermoed dat deze Romeinse weg het tracé van de huidige Locht volgde. Ook al omdat vorig jaar resten van dezelfde weg werden aangetroffen in Heerlen, bij rioleringswerkzaamheden op het kruispunt van de Ruys de Beerenbroucklaan en de Bekkerweg, in het verlengde van de Locht.
 

De aangetroffen lagen worden gedocumenteerd door het tekenen, fotograferen en beschrijven van de bouwputwand. Ook worden monsters genomen voor nader onderzoek. De resten blijven in de ondergrond liggen en worden niet verder uitgegraven.

Romeinse weg bij De Locht

Op de foto is het grindpakket van zo'n 50 cm zichtbaar.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken