Coalitieakkoord 2015-2019: In Limburg bereiken we meer!

Informateur Ger Koopmans (CDA) presenteerde vandaag het nieuwe coalitieakkoord 2015-2019. Hij deed dat samen met de onderhandelaars van de vijf coalitiepartijen te weten: Hubert Mackus (CDA), Daan Prevoo (SP), Joost van den Akker (VVD), Leon Vaessen (D66) en Eric Geurts (PvdA).

‘De uitdagingen waar Limburg en haar inwoners in de komende jaren voor staan, vragen een voortgaande aandacht voor de brede agenda van economische structuurversterking en de daarbij behorende sociale agenda’. Dat was het vertrekpunt van de coalitieonderhandelingen en het is ook de rode draad van dit coalitieakkoord ‘In Limburg bereiken we meer’, met als ondertitel ‘In actie voor een welvarend en sociaal Limburg’.

Op woensdag 29 april 2015 om 17.00 uur wordt tijdens een extra vergadering van het Limburgs Parlement het coalitieakkoord besproken en de gedeputeerden benoemd en geïnstalleerd. Tevens wordt dan afscheid genomen van de zittende gedeputeerden.

Portefeuilleverdeling Coalitieakkoord 2015 - 2019

Ger Koopmans CDA (1ste plv. CdK)

Financiën

Cultuur en erfgoed

Sport

IBA

Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie

Personeel en organisatie

Patrick van der Broeck CDA (6de plv. CdK)

Rijksinfrastructuur

Openbaar vervoer

Landbouw

Plattelandsontwikkeling

Natuurbeleid / NB wet

Ooijen-Wanssum

Monumenten

Twan Beurskens VVD (2de plv. CdK)

Economie

Logistiek en distributie

Bedrijventerreinen

LIOF, MKB fonds

Campussen

Kennis-As

Grondbedrijf

Maastricht Aachen Airport

Hans Teunissen D66 (4de plv. CdK)

Onderwijs

Mediabeleid

Subsidies

Aanbestedingsbeleid

Interbestuurlijk toezicht

Archeologie

Euregiobestuur (EMR / RMN)

Ruimtelijke ordening

Ontgrondingen (excl. Handhaving)

Handhaving/RUD’s

Daan Prevoo SP (3de plv. CdK)

Energie

Asbestsanering

Duurzaamheid

Mijnschade en Mijnwater

Volkshuisvesting / Wonen

Demografie

Waterveiligheid

Waterketenbeleid / Waterschappen

Handhaving Ontgrondingen

Marleen van Rijnsbergen SP(7de plv. CdK)

Sociale agenda en zorg

Arbeidsmarkt

Burgerparticipatie

Leefbaarheid & Sociale veiligheid

Monitoring 3 decentralisaties

Financieel toezicht gemeenten

Eric Geurts PvdA (5de plv. CdK)

Toerisme en recreatie

Binnenstedelijke ontwikkeling

Tweede vertegenwoordiger AVA IBA

Landgoederenzone

Provinciale wegen

Verkeersveiligheid

IPO Bestuur

Schutterijwezen

Theo Bovens CdK

Algemene- Juridische aangelegenheden

Openbare orde en Veiligheid

Ambtelijke en bestuurlijke integriteit

Coördinatie Internationalisering

Public Affairs / Branding

Strategie

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken