Ontheffing zorgplicht riolering buitengebied


Voor wie

Een gemeente kan een ontheffing aanvragen bij de Provincie van de zorgplicht voor een riolering in het buitengebied.

Waarvoor

De gemeente is verplicht om binnen de gemeentegrenzen de inzameling en de afvoer van het afvalwater te verzorgen. Dit gebeurt via een vuilwaterriool of een ander passend systeem. In het belang van de bescherming van het milieu kan een gemeente ontheffing vragen van deze verplichting. Verleent de Provincie ontheffing aan een gemeente? Dan heeft dit gevolgen voor de bewoners en bedrijven van die gemeente. Zij zijn dan zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het afvalwater.