Melding milieubeschermingsgebieden en ontheffing


Voor wie

Een ontheffing of melding is nodig voor iedereen met plannen voor werkzaamheden, evenementen of andere activiteiten:

  • binnen een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied, die risico’s kunnen inhouden voor de kwaliteit van bodem en grondwater
  • binnen de Venloschol of Roerdalslenk ín de bodem
  • binnen een stiltegebied, die de rust in dat gebied kunnen verstoren
  • binnen het beschermingsgebied Nationaal landschap Zuid-Limburg Mergelland, die het karakter van het Mergelland kunnen aantasten.

Waarvoor

In de Omgevingsverordening Limburg heeft de Provincie gebieden aangewezen die bijzondere milieubescherming nodig hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om het beschermen van grondwater, omdat dit water voor menselijke consumptie gebruikt wordt. Activiteiten die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het grondwater of de bodem zijn daarom verboden. Ook activiteiten die lawaai maken in onze stiltegebieden zijn verboden. Ook beschermt de Omgevingsverordening Limburg het landschap en de ruimte. Sommige activiteiten zijn wel toegestaan: die worden dan wel eerst onderzocht door Gedeputeerde Staten.