150 jaar Limburg vieringen in 2017

Donderdag 11 mei 2017 was het precies 150 jaar geleden dat het Verdrag van Londen werd bekrachtigd. Daarmee kwam er een einde aan de dubbele staatkundige status van Limburg: vanaf 11 mei 1867 is Limburg enkel en alleen een provincie van Nederland. Dit heuglijke feit werd op initiatief van Provinciale Staten op 11 mei gevierd met een symposium én een bijzondere feestelijke zitting van Provinciale Staten in het Gouvernement te Maastricht. Daarnaast vonden er diverse andere activiteiten plaats.

De viering stond in het teken van het historisch, hedendaags en het toekomstig perspectief van Limburg. Provinciale Staten hebben uitdrukkelijk verzocht om burgers te betrekken bij de viering op 11 mei. Hieraan is uitvoering gegeven door 150 burgers uit onze provincie uit te nodigen voor zowel het symposium als de feestzitting.

Symposium
Als sprekers tijdens het symposium waren aanwezig de heer mr.dr. Th.J. Van Rensch, rijksarchivaris/provinciearchivaris, de heer prof.dr. J.A. Knottnerus, voormalig voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en van de Gezondheidsraad, en mevrouw K. Van der Ven, zakenvrouw Zuid- en Midden-Limburg 2016 en voorzitter MKB Limburg Maastricht Heuvelland.

Feestelijke zitting
Als sprekers tijdens de Statenvergadering waren aanwezig mevrouw mr. A. Broekers-Knol, voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal en de heer dr. R.H.A. Plasterk, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Toespraak mevrouw A. Broekers-Knol
150 jaar Limburg: daar mogen alle Nederlanders 'sjtols' op zijn
De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, hield tijdens de feestelijke zitting een toespraak. Daarin gaf zij aan dat de verhouding tussen Limburg en "Den Haag" in de geschiedenis vele vormen heeft gekend. Dat Limburg uiteindelijk een provincie van Nederland zou worden, was zeker niet vanzelfsprekend. Lees meer: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20170511/150_jaar_limburg_daar_mogen_alle

Uitgave postzegel 150 jaar Limburg
Ter gelegenheid van Limburg 150 jaar uniek van én in Nederland heeft de Provincie Limburg een unieke postzegel uitgebracht. De postzegel is in een zeer beperkte oplage van 2000 exemplaren gedrukt en werd bij de speciale viering uitgegeven.

postzegel 1

Het eerste exemplaar werd op 11 mei 2017 door Gouverneur Theo Bovens overhandigd aan de heer Eekma uit Molenhoek "Want u heeft het verst moeten reizen", aldus de Gouverneur. 

Ook in Luxemburg werd een postzegel uitgegeven ter gelegenheid van Het Verdrag van Londen 1867: https://www.postphilately.lu/timbres/-/asset_publisher/1TTXCLVbEoFz/content/timbres-2eme-emission-en-2017-03-les-150-ans-du-traite-de-londres

150 jaar Limburg - Volkskrant Magazine 
Ter gelegenheid van 150 jaar Limburg een speciale Limburg-editie van het Volkskrant Magazine op zaterdag 6 mei. Een eigen initiatief van het Volkskrant Magazine. Interviews met o.a. Cécile Narinx, Marcia Luyten, Jan Hoen, Kiki Niesten en nog veel meer. Klik hier voor het archief van het Volkskrant Magazine en zoek vervolgens op 6 mei 2017: http://www.volkskrant.nl/alle-nieuws-over-volkskrant-magazine/?offset=1495019655334-40

http://www.volkskrant.nl/voorpagina/de-limburger-blinkt-uit-op-heel-veel-gebieden~a4492204/

Regionale omroep L1
Regionale omroep L1 heeft een speciale pagina ingericht over 150 jaar Limburg. Met bijzondere interviews, documentaires en informatie.
Voor de speciale pagina met informatie, documentaires e.d. over 150 jaar Limburg klik hier: https://l1.nl/150-jaar-limburg/
In het programma de Stemming van zondag 7 mei j.l. een rondetafelgesprek met Ad Knotter (historicus), André Knottnerus (hoogleraar) en Toon Hezemans (stripauteur). Luister hier het gesprek terug: https://l1.nl/de-stemming-de-balans-van-150-jaar-limburg-128647 
Interview met de heer J. van Rensch en mevrouw Karin van der Ven in Avondgasten op 11 mei j.l.: https://l1.nl/avondgasten-11-mei-2017-128790/

Stripboek 150 jaar Limburg
De grens is de inspiratie voor een stripboek over Limburg. Het stripalbum zal meer dan 120 pagina’s tellen en is vanaf eind 2017 verkrijgbaar bij de afsluiting van 150 jaar Limburg.
Meer informatie over het stripboek 150 jaar Limburg leest u op:
https://l1.nl/l1nws-150-jaar-limburg-wordt-gevierd-met-een-stripboek-127174/
http://www.limburgcrossborders.com/nl/pers/nieuws-persberichten/grenzenloos-stripboek

Logo 150 jaar Limburg
Aline van Thoor, studente visuele communicatie van Maastricht Academy for media Design and Technology is winnares van de ontwerpwedstrijd van het logo 150 jaar Limburg. Aline: “Omdat Limburg als uniek Nederlandse Provincie nu 150 jaar bestaat, vind ik dat het logo een bepaalde oudheid en geschiedenis met zich mee moet dragen, maar wel in een modern jasje”. Dat is het uitgangspunt geweest voor haar ontwerp. Op 11 mei 2017 is het precies 150 jaar dat Limburg als elfde provincie uniek werd toegevoegd aan Nederland. Speciaal hiervoor heeft de Provincie Limburg studenten visuele communicatie van Zuyd Hogeschool gevraagd een beeldmerk te ontwerpen. Daaruit zijn drie ontwerpen geselecteerd en konden Limburgers onder andere via de website van de Provincie Limburg stemmen op het beeldmerk van zijn of haar keuze.In totaal hebben 2038 mensen gestemd, waarvan 1080 (52%) op het ontwerp van Aline van Thoor.De leeuw, het symbool van Limburg heeft Aline gecombineerd met de vorm van Limburg zoals deze nu is. De golvende bovenzijde van het schild staat voor het heuvelland. De open zijde staat voor de Limburgse gastvrijheid.

logo

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken