Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu / Lucht / Actuele luchtkwaliteit Limburg

Actuele luchtkwaliteit Limburg

Hier kunt u de gegevens van de viermeetstations voor luchtkwaliteit in de Provincie Limburg volgen.

Ga naar de actuele meetwaarden luchtkwaliteit Limburg

 

 

Het Limburgse meetnet volgt de luchtkwaliteit rondom belangrijke bronnen. Het gaat hier om structurele metingen, gericht op ontwikkelingen op langere termijn. Hierdoor wordt de trend gevolgd en kunnen ontwikkelingen in de luchtverontreiniging gesignaleerd worden, waardoor trendbewaking en onderkenning van ontwikkelingen in de luchtverontreiniging mogelijk zijn. Het Limburgse meetnet bestaat sinds 1987 en wordt elk jaar schriftelijk gerapporteerd. 

 

luchtkwaliteitmeetstations

De Provincie Limburg exploiteert het meetnet met vier vaste stations. Er zijn twee meetstations rond de Chemelot Site in Geleen, een meetstation langs de A2-traverse (Nassaulaan) in Maastricht en een meetstation in Buggenum bij de Nuon Willem-Alexander elektriciteitscentrale. De gegevens van deze vier meetstations kunt u volgen via actuele metingen luchtkwaliteit Limburg.

Drie van deze meetstations, Nuon/Buggenum, Vouershof/Geleen en A2-traverse/Maastricht, beschikken over actuele meteodata (windrichting, windsnelheid, 1 en 4 ook luchtdruk, relatieve vochtigheid en temperatuur).

Daarnaast worden in het kader van handhaving of milieuonderzoek projectgewijs metingen verricht, gericht op specifieke uitstoot van fabrieken, ter voorbereiding of toetsing van het vigerende milieubeleid of als inventariserend onderzoek.

 

Het RIVM volgt de luchtkwaliteit volgens Europese richtlijnen. Het betreft drie achterpandmeetstations en twee stedelijke meetstations. Deze metingen kunt u volgen via http://www.lml.rivm.nl/.

Het RIVM heeft als landelijk werkend instituut o.a. de taak om tijdig te attenderen op mogelijke smogsituaties. 's Winters komt dat tot uitdrukking in verhoogde concentraties van met name zwevend stof, 's zomers is vooral ozon de boosdoener.

 

Luchtverontreiniging stopt niet bij landsgrenzen. Deze metingen kunt u volgen via Nordrhein-Westfalen en VMM België.

Share |

Uitgelicht


Zoeken