Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Stimuleringslening duurzaamheid

Let op: Door een wijziging in wet- en regelgeving is SVn genoodzaakt om de manier waarop zij de afsluitkosten in rekening brengen aan te passen per 1 januari 2016.


Afbeelding Hand in hartvorm met daarin Zon Boom en HuisDe Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij koop- en huurwoningen. 

U kunt via de Provincie Limburg een Stimuleringslening duurzaamheid aanvragen om energiebesparende maatregelen te treffen aan uw koop- of huurwoning. Houd er echter rekening mee dat het beschikbare

budget gelimiteerd is (op=op).

De Stimuleringsregeling duurzaamheid maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing. 

 

Energiebesparende tips

Duurzame energiebronnen worden steeds meer toegepast. Nieuwe apparaten verbruiken steeds minder energie. We kunnen zuiniger omgaan met energie, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de toekomst.

Welke mogelijkheden heeft u om energie te besparen en hoe kunt u uw energierekening verlagen? Dit kunt u vinden op de websites www.energielastenverlager.nl, www.energiebesparingsverkenner.nl en www.milieucentraal.nl.

 

U kunt tevens subsidie krijgen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer warmtepompen, zonneboilers, biomassa ketels en pelletkachels. Kijk hiervoor op de website van www.rvo.nl.

 

Wilt u uw woning levensloopbestendig maken? U kunt via de Provincie Limburg ook een Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen aanvragen om woningaanpassingen te financieren die ervoor zorgen dat uw woning geschikt blijft als uw mobiliteit afneemt. Lees meer over de regeling op www.limburg.nl/transitiefonds.

Voordelen Stimuleringslening duurzaamheid op een rij

 • Uw energierekening gaat direct omlaag;
 • U leent kostenneutraal: met de uitgespaarde energiekosten betaalt u de aflossing en de rente van de lening;
 • Als u de lening na 10 of 15 jaar hebt afgelost profiteert u helemaal van uw lagere energiekosten;
 • U betaalt een lage rente. Het rentetarief is momenteel 2,4% (voor leningen die door middel van een onderhandse akte wordt verstrekt);
 • Uw woning wordt meer waard.

Voor welke maatregelen kunt u een Stimuleringslening duurzaamheid aanvragen?

Afbeelding kronkelende weg van zonnepanelen

 • PV- of zonnepanelen
 • HR++ glas (U ≤ 1,2 m² K/W)
 • Zonneboiler

  (Minimale productie van 1,5 GJ per jaar)

 • Vloer- en bodemisolatie

  (RC ≥ 3,5 m² K/W)

 • Micro wkk / HRe ketel
 • Dakisolatie (RC ≥ 3,5 m² K/W)

 • Warmtepompboiler

 • Dakisolatie ‘groen’

 • Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water)

 • Spouwmuurisolatie (RC ≥ 1,6 m² K/W)

 • Verbetering van de Energie Index (Verbetering ≥ 0,75)

 • Gevelisolatie (RC ≥ 3,5 m² K/W)

 • Houtgestookte centrale verwarmingsinstallatie of warmwatertoestel (Opwekkingsrendement ≥ 85%) 

Voorwaarden

Afbeelding stopcontact in bloemvorm op groene achtergrondVoor de Stimuleringslening duurzaamheid gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • U bent eigenaar- bewoner of huurder van de betreffende bestaande woning of nieuwbouw  woning in de provincie Limburg.
 • De duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar bij bedragen tot € 7.500,- en 15 jaar tot € 25.000,-. De hoogte van de lening is minimaal €2,500 en maximaal € 25.000;
 • Per bestaande woning of nieuwbouw woning wordt slechts één Stimuleringslening duurzaamheid toegekend;
 • Indien u huurder bent van de betreffende woning dient een ondertekende verhuurdersverklaring mee te sturen waarin de verhuurder instemt met het treffen van de maatregelen aan de woning en dat de verhuurder bereid is bij beëindiging van de huurovereenkomst de lening direct en volledig af te lossen;

 • Indien u op het tijdstip van ontvangst van uw aanvraag  bij SVn, ouder bent dan 75 jaar, of uw partner ouder is dan 75 jaar en diens inkomen meegenomen dient te worden, wordt de lening niet verstrekt door middel van een onderhandse akte, maar door middel van een hypothecaire akte. Lees hierover de voorwaarden beschreven in de Nadere regels. 

Hoe vraagt u een Stimuleringslening duurzaamheid aan?

 • Het aanvraagformulier (woningeigenaar of huurder) moet schriftelijk worden ingediend en zijn voorzien van genoemde bijlagen (recente offerte/technische specificatie en kosten van de maatregelen). Het aanvraagformulier met bijlagen kunt u sturen naar:
  Provincie Limburg

  Cluster Subsidies o.v.v. Stimuleringslening duurzaamheid
  Postbus 5700
  6202 MA Maastricht

 • Aanvragen die compleet zijn, worden behandeld op volgorde van binnenkomst;
 • Indien wordt voldaan aan de voorwaarden zal de Provincie Limburg de lening voorwaardelijk toekennen. Daarover ontvangt u een brief van de Provincie Limburg met een aanvraagformulier en checklist van SVn;
 • U vult het aanvraagformulier en checklist  van SVn volledig in en stuurt dit samen met de benodigde documenten (binnen acht weken na voorwaardelijke toekenningsbrief) naar SVn;

 • Uw aanvraag wordt vervolgens door SVn getoetst op haalbaarheid. Hierover ontvangt u bericht van SVn. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte van SVn met de overeenkomst van de lening;

 • De offerte van SVn dient u binnen drie weken na verzenddatum van de offerte ondertekend bij SVn te zijn ontvangen. Het leenbedrag komt vervolgens beschikbaar in een bouwkrediet. U betaalt vanaf dat moment het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. U ontvangt declaratieformulieren van SVn waarmee u de rekeningen van de duurzaamheidsmaatregel kunt declareren.

Afbeelding Groene stekker en Stopcontact

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen naar (043) 389 7252 of mailen naar stimuleringslening-duurzaamheid@prvlimburg.nl

Share |

Uitgelicht


Zoeken