Stimuleringslening duurzaamheid

Naar verwachting zal op 16 januari 2017 de nieuwe ‘Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis’ in werking treden als vervanger van de huidige Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds en de Verordening Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen. Op deze nieuwe verordening zijn andere voorwaarden van toepassing, waaronder ook een gunstiger rentetarief. Hierdoor zal het rentetarief voor aanvragen met uitsluitend duurzaamheidsmaatregelen op 2% worden vastgesteld. Daarnaast wordt het onder de nieuwe verordening mogelijk om een rentekorting te ontvangen indien de duurzaamheidsmaatregelen gecombineerd worden met levensloopbestendige maatregelen en/ of het verwijderen van asbest voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het rentetarief in geval van deze combinatie van maatregelen betreft 1,5%.
Provinciale Staten moeten de nieuwe verordening nog wel vaststellen, naar verwachting gebeurt dat op 16 december 2016. Dit betekent dat er tot in ieder geval 16 december 2016 nog geen definitieve zekerheid bestaat met betrekking tot de nieuwe verordening en bijbehorende voorwaarden.

Behandeltermijn

Afbeelding Hand in hartvorm met daarin Zon Boom en HuisWettelijk gezien is de behandeltermijn van de Provincie Limburg 12 weken. Momenteel is de behandeltermijn van de Provincie Limburg echter 10 werkdagen, mits uw aanvraag compleet is. Behandeltermijn van SVn is momenteel ook 10 werkdagen. (Peildatum: 25-07-2016)

De Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij koop- en huurwoningen.
U kunt via de Provincie Limburg een Stimuleringslening duurzaamheid aanvragen om energiebesparende maatregelen te treffen aan uw koop- of huurwoning. Houd er echter rekening mee dat het beschikbare budget gelimiteerd is (op=op).

De Stimuleringsregeling duurzaamheid maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing

.

Voor welke maatregelen kunt u een Stimuleringslening duurzaamheid aanvragen?

 • PV- of zonnepanelen
 • Zonneboiler

  (Minimale productie van 1,5 GJ per jaar)

 • Vloer- en bodemisolatie

  (RC ≥ 3,5 m² K/W)

 • Dakisolatie (RC ≥ 3,5 m² K/W)
 • Dakisolatie ‘groen’
 • Spouwmuurisolatie (RC ≥ 1,6 m² K/W)
 • Gevelisolatie (RC ≥ 3,5 m² K/W)
 • HR++ glas (U ≤ 1,2 m² K/W)

 • Micro wkk / HRe ketel
 • Warmtepompboiler
 • Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water)
 • Verbetering van de Energie Index (Verbetering ≥ 0,75)
 • Houtgestookte centrale verwarmingsinstallatie of warmwatertoestel (Opwekkingsrendement ≥ 85%)
 • Asbestsanering in combinatie met een van bovenstaande maatregelen. 

Voorwaarden

Afbeelding stopcontact in bloemvorm op groene achtergrondVoor de Stimuleringslening duurzaamheid gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • U bent eigenaar- bewoner of huurder van de betreffende bestaande woning of nieuwbouw  woning in de provincie Limburg.
 • De Stimuleringslening duurzaamheid heeft een looptijd van 10 jaar bij bedragen tot € 7.500,- en 15 jaar tot € 25.000,-. De hoogte van de lening is minimaal €2,500 en maximaal € 25.000.
 • Het rentetarief is momenteel 2,4% (voor leningen die door middel van een onderhandse akte worden verstrekt). 
 • Per bestaande woning of nieuwbouw woning wordt slechts één Stimuleringslening duurzaamheid toegekend;
 • Indien u huurder bent van de betreffende woning dient u een ondertekende verhuurdersverklaring (pdf, 108 KB) mee te sturen.
 • Indien u op het tijdstip van ontvangst van uw aanvraag  bij SVn, ouder bent dan 75 jaar, of uw partner ouder is dan 75 jaar en diens inkomen meegenomen dient te worden, wordt de lening niet verstrekt door middel van een onderhandse akte, maar door middel van een hypothecaire akte. Lees hierover de voorwaarden beschreven in de Nadere regels. 

Hoe vraagt u een Stimuleringslening duurzaamheid aan?

 • Het aanvraagformulier (woningeigenaar of huurder) moet schriftelijk worden ingediend en zijn voorzien van genoemde bijlagen (recente offerte/technische specificatie en kosten van de maatregelen). Het aanvraagformulier met bijlagen kunt u sturen naar:
  Provincie Limburg
  Cluster Subsidies o.v.v. Stimuleringslening duurzaamheid
  Postbus 5700
  6202 MA Maastricht
 • Aanvragen die compleet zijn, worden behandeld op volgorde van binnenkomst;
 • Indien wordt voldaan aan de voorwaarden zal de Provincie Limburg de lening voorwaardelijk toekennen. Daarover ontvangt u een brief van de Provincie Limburg met een aanvraagformulier en checklist van SVn;
 • U vult het aanvraagformulier en checklist  van SVn volledig in en stuurt dit samen met de benodigde documenten (binnen acht weken na voorwaardelijke toekenningsbrief) naar SVn;
 • Uw aanvraag wordt vervolgens door SVn getoetst op haalbaarheid. Hierover ontvangt u bericht van SVn. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte van SVn met de overeenkomst van de lening;
 • De offerte van SVn dient u binnen drie weken na verzenddatum van de offerte ondertekend bij SVn te zijn ontvangen. Het leenbedrag komt vervolgens beschikbaar in een bouwkrediet. U betaalt vanaf dat moment het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. U ontvangt declaratieformulieren van SVn waarmee u de rekeningen van de duurzaamheidsmaatregel kunt declareren.

U kunt zelf een Stimuleringslening duurzaamheid aanvragen, of besluiten om iemand anders (intermediair) in te schakelen om de aanvraag in te dienen en eventueel de verdere correspondentie te voeren. In dat geval dient u de intermediair te machtigen om namens u de Stimuleringslening duurzaamheid aan te vragen. U kunt de persoon machtigen door het machtingsformulier (zie rechter kolom Downloads) in te vullen en als bijlage mee te sturen met het aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid. 

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen naar (043) 389 7252 of mailen naar stimuleringslening-duurzaamheid@prvlimburg.nl

Energiebesparende tips

Afbeelding Groene stekker en StopcontactWelke mogelijkheden heeft u om energie te besparen en hoe kunt u uw energierekening verlagen? Dit kunt u vinden op de volgende websites

 

 

Subsidies

U kunt tevens subsidie krijgen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van één of meer warmtepompen, zonneboilers, biomassa ketels, pelletkachels en isolatie.

Klik voor meer informatie op onderstaande websites:

 1. Subsidie energiebesparing eigen huis met betrekking tot het isoleren van uw woning;
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis
 2. Investeringssubsidie duurzame energie
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

Het resterend bedrag dat niet wordt gesubsidieerd, kan met een Stimuleringslening duurzaamheid worden gecombineerd.

Downloads

Zoeken