Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / e-Loket / Producten en Diensten

Producten en Diensten

Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie

Leden van de gemeenteraad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten. Ook leden van commissies, deelraden en leden van het dagelijks bestuur krijgen vergoedingen. De gemeente legt de vergoedingen vast in verordeningen. De gemeente zendt deze ter kennisgeving toe aan de provincie. Als de gemeente extra vergoedingen wil geven, dan moet de provincie dat eerst goedkeuren.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.
Complete beschrijving

De leden van de gemeenteraad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten. Ook de leden van commissies, deelraden en de leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente komen voor een en ander in aanmerking. De vergoedingen worden door de gemeente vastgelegd in verschillende verordeningen. Deze moeten ter kennisneming worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten. Wanneer bij verordening andere voordelen ten laste van de gemeente worden toegekend dan genoemde vergoedingen en tegemoetkomingen, dan moet deze verordening worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

Voorwaarden

De gemeente moet verordeningen opstellen en toezenden aan Gedeputeerde Staten in verband met het vaststellen van vergoedingen en tegemoetkomingen voor leden van de gemeenteraad, commissies, deelraden en het dagelijks bestuur van een deelgemeente. De gemeente moet een aparte verordening opstellen en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorleggen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De gemeente wil andere voordelen dan vergoedingen en tegemoetkomingen toekennen.
  • Deze voordelen komen ten laste van de gemeente.

Contact

De verordeningen moeten worden toegezonden en, indien van toepassing, ter goedkeuring worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie waarbinnen de gemeente gelegen is.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

10-06-2010

Uitvoerende instanties

Provincie Limburg

Bezoekadres:
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Postadres:
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Tel: (043) 389 99 99
Fax: (043) 361 80 99
info@prvlimburg.nl

ProvincieUitgelicht


Zoeken