Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / e-Loket / Producten en Diensten

Producten en Diensten

Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra moet binnen twee weken na de beslissing tot opheffing van de school of een nevenvestiging daarvan kennis geven aan een aantal instanties. De kennisgeving moet worden gedaan aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gedeputeerde Staten, de inspecteur en indien het een bijzondere school of nevenvestiging betreft, aan de gemeente waarin de school of de nevenvestiging is gelegen.

Voorwaarden

De melding moet worden gedaan indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U bent bevoegd gezag van een school in de zin van de Wet op de expertisecentra. Hieronder vallen onder andere scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
  • Er is een beslissing genomen tot opheffing van de school.

Contact

De melding moet worden gedaan aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie, de Inspectie van het Onderwijs en, indien het een bijzondere school of een nevenvestiging betreft, eveneens aan de gemeente waarin de school of de nevenvestiging is gelegen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

22-12-2009

Indieninstantie:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2511 VE Den Haag

Postadres:
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Tel: 0800 8051
Fax: 070 4123450
http://reageren.minocw.nl/

Uitvoerende instantie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postadres:
Rijnstraat 50
Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Tel: +31 (0)70 412 34 56
Fax: +31 (0)70 412 34 50Uitgelicht


Zoeken