Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / e-Loket / Producten en Diensten

Producten en Diensten

Aanwijzing beschermde leefomgeving, schadevergoeding

Wanneer een klein leefgebied of een object van wezenlijke betekenis is voor de instandhouding van een beschermde diersoort of plantensoort, kan dit worden aangewezen tot beschermd gebied. Lijdt u schade door deze aanwijzing? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de provincie.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.
Complete beschrijving

Wanneer een klein leefgebied of een object van wezenlijke betekenis is voor de instandhouding van een beschermde inheemse dier- of plantensoort kan dit worden aangewezen als beschermde leefomgeving. Indien u als belanghebbende schade lijdt of zal lijden in verband met een dergelijke aanwijzing, komt u op grond van de Flora- en faunawet mogelijk in aanmerking voor schadevergoeding.

Voorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor schadevergoeding indien u belanghebbende bent en er voldaan is aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • U lijdt schade als gevolg van een aanwijzing als beschermde leefomgeving.
  • U lijdt schade doordat Gedeputeerde Staten bezwaar heeft tegen een door u voorgenomen handeling binnen het aangewezen gebied.
  • U lijdt schade als gevolg van de voorschriften die gelden voor handelingen binnen het gebied.

Er zijn in Limburg geen beschermde leefomgevingen aangewezen.

Contact

De schadevergoeding dient te worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de provincie die het besluit heeft genomen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

10-06-2010

Uitvoerende instantie

Provincie Limburg

Bezoekadres:
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Postadres:
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Tel: (043) 389 99 99
Fax: (043) 361 80 99
info@prvlimburg.nlUitgelicht


Zoeken