Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / e-Loket / Producten en Diensten

Producten en Diensten

Sportmotoren, ontheffing verbod geluidsoverschrijding

Sportmotoren mogen het maximale geluidsniveau niet overschrijden. Tevens mogen zij niet gebruikt worden op locaties waarvoor geen vergunning is verleend. U kunt echter een ontheffing bij de provincie aanvragen. Bijvoorbeeld als u een evenement wilt organiseren.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.
Complete beschrijving

Op verzoek kan een provincie ontheffing verlenen van het verbod om het maximale geluidsniveau voor sportmotoren te overschrijden en van het verbod om op een locatie waarvoor geen vergunning is verleend een sportmotor te gebruiken. Een voorbeeld van een dergelijke locatie is een motorcrossterrein (voor wedstrijd- of recreatieve doelen). Deze verboden hebben te maken met de geluidsproductie van sportmotoren. De ontheffing wordt verleend voor evenementen of voor locaties die speciaal bestemd zijn voor het gebruiken van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen met een vergunning daarvoor ('sportterreinen') en waar de maximale geluidsproductie wordt overschreden. Dit geldt ook voor andere locaties dan de toegestane sportterreinen, wanneer er speciale evenementen zijn. Met 'sportmotor' wordt bedoeld een 'motorrijtuig op minder dan vier wielen, dat geen (normaal) kenteken heeft en dat bedoeld is of gebruikt wordt voor de beoefening van de motorsport'.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder de ontheffing wordt verleend verschillen per geval.

Contact

De ontheffing kan worden aangevraagd bij de provincie waar het sportterrein (grotendeels) is gelegen en waar de overschrijding van de geluidsproductie plaatsvindt. Bij speciale evenementen kan dit bij de provincie waarin het evenement zal plaatsvinden. U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Meer informatie over wat u tegen een uitspraak op een bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u bij de “rechtsmiddelen”.

Bijgewerkt

01-11-2010

Uitvoerende instanties

Provincie Limburg

Bezoekadres:
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Postadres:
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Tel: (043) 389 99 99
Fax: (043) 361 80 99
info@prvlimburg.nl

ProvincieUitgelicht


Zoeken