Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / e-Loket / Producten en Diensten

Producten en Diensten

Ambulancevervoer, vergunning

Voor het vervoeren van zieke personen en slachtoffers van ongevallen is een vergunning vereist. Als u ambulancevervoer wilt verrichten, moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Dat kunt u doen bij de provincie.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.
Complete beschrijving

Voor het verrichten van ambulancevervoer (het vervoer van zieke personen en ongevalslachtoffers) is een vergunning vereist. U kunt deze vergunning alleen aanvragen voor het gehele gebied dat ressorteert onder een Centrale Post Ambulancevervoer (CPA). De CPA's zijn werkzaam voor bepaalde gebieden, die tezamen het gehele land bestrijken. Indien u ten tijde van de aanvraag nog niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, bestaat de mogelijkheid dat u een tijdelijke vergunning krijgt.

Voorwaarden

U dient de vergunning aan te vragen indien u ambulancevervoer wilt verrichten. Onder ambulancevervoer wordt verstaan het vervoer van zieke personen en ongevalslachtoffers. Geen vergunning zal verleend worden indien:

  • Het verlenen van een vergunning niet in overeenstemming is met de behoefte aan ambulancevervoer en de spreiding hiervan, zoals per provincie is vastgesteld door Gedeputeerde en/of Provinciale Staten.
  • Niet of niet op de juiste wijze gevolg zal worden gegeven aan de beslissingen van degene die met de leiding van de Centrale Post Ambulancevervoer is belast.

Contact

U vraagt de vergunning aan bij de provincie waarin u het ambulancevervoer wilt gaan verrichten.U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Meer informatie over wat u tegen een uitspraak op een bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u bij de “rechtsmiddelen”.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

01-11-2010

Indieninstantie:

Provincie

Uitvoerende instanties

Provincie Limburg

Bezoekadres:
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Postadres:
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Tel: (043) 389 99 99
Fax: (043) 361 80 99
info@prvlimburg.nl

ProvincieUitgelicht


Zoeken