Toerisme en recreatie

Het vriendelijk heuvellandschap van Zuid-Limburg. met de Vaalserberg (321 meter) als het hoogste punt van Nederland, de groene en waterrijke Maasvallei in Midden-Limburg, het Peelgebied en de uitgestrekte bos- en heidearealen in Noord-Limburg vormen een in Nederland unieke combinatie van grote landschappelijke afwisseling die Limburg bij uitstek geschikt maakt voor toerisme en recreatie.

Valkenburg aan de Geul met zijn talrijke mergelgrotten en zijn kleinschalig berglanddécor is het oudste toeristenstadje van Nederland. Uitgesproken stiltegebieden zijn de natuurreservaten Meinweg, De Groote Peel en De Hamert. Van de 15 à 20 miljoen toeristische overnachtingen die per jaar in Limburg worden geregistreerd. komt de overgrote meerderheid voor rekening van een aantal grootschalige centra voor verblijfsrecreatie (bungalowparken) in Noord- en Midden- Limburg. Het belangrijkste concentratiegebied voor dagrecreatie vormen de grindmeren in de omgeving van Roermond (ruim 2500 hectare).
De Maas en haar zijrivieren bieden in de hele provincie talrijke watersportmogelijkheden. Op verschillende plaatsen zijn jachthavens aangelegd.
Een trekpleister van uitzonderlijke allure vormen de Kasteeltuinen in Arcen, een van de grootste permanente exposities van bloemen en heesters in Nederland, aangelegd in een oud parklandschap.
Ook een gevarieerd aanbod van tien golfcourses en een tweetal thermaalbaden (Valkenburg en Arcen) behoren tot de toeristisch/recreatieve voorzieningen die Limburg te bieden heeft.
En, last but not least, is daar de Limburgse gastronomie. Typische streekgerechten en haute cuisine gaan hier hand in hand. Dat Limburg de bakermat is van de aspergeteelt en de champignonteelt in Nederland, vindt men in vele variëteiten terug op de menukaart van de restaurants. Zelfs kan men er een glas echte Limburgse wijn bij drinken, bijvoorbeeld afkomstig van de hellingen van de Maastrichtse St.Pietersberg.
SCAN bannertje fietsernatuur 480x140

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken