Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Organisatie / LINK jongerennetwerk

LINK jongerennetwerk

Het jongerennetwerk van de provincie LINK is er voor jonge ambtenaren van de provincie Limburg. LINK zet zich in voor de ontwikkeling van jonge medewerkers en probeert middels het leggen van sociale contacten het netwerk vorm te geven. Ook zetten wij in op de profilering van jonge ambtenaren binnen de provincie Limburg. Wij dagen onze doelgroep uit om hun horizon te verbreden, van elkaar te leren en zich te laten zien en horen. LINK is een informeel jongerennetwerk van de provincie Limburg zonder formele structuren of lidmaatschap. Wij hebben er voor gekozen ook de jonge ambtenaren van de gemeenten regelmatig te betrekken bij ons netwerk. Jongeren binnen de provincie en gemeenten kunnen elkaar op die manier ook bereiken om zodoende breder contacten te leggen en samen ervaringen te delen. Dit wordt –zo is ons gebleken– als erg verfrissend en zinvol ervaren.

  • Activiteiten
    Het jongerennetwerk van de provincie LINK is er voor jonge ambtenaren van de provincie Limburg. LINK zet zich in voor de ontwikkeling van jonge ambtenaren, sociale contacten en een netwerk tussen jonge ambtenaren en profilering van jonge ambtenaren binnen de provincie Limburg. Wij dagen jonge ambtenaren uit om hun horizon te verbreden, van elkaar te leren en zich te laten zien en horen. LINK is een informeel jongerennetwerk van de provincie Limburg zonder formele structuren of lidmaatschap. Wij hebben er voor gekozen ook de jonge ambtenaren van de gemeenten regelmatig te betrekken bij ons netwerk. Jongeren binnen de provincie en gemeenten kunnen elkaar op die manier ook bereiken om zodoende breder contacten te leggen en samen ervaringen te delen. Dit wordt – zo is ons gebleken – als erg verfrissend en zinvol ervaren.
  • Contact
  • Organisatie en bestuur

    De organisatie van LINK is informeel, zowel in de omgang als in haar positie. LINK neemt veel vrijheid om invulling te geven aan de missie. De actieve en stabiele kern van LINK is het bestuur, dat weliswaar niet wordt gekozen maar wel altijd open staat voor deelname mits de missie wordt onderschreven en mits er bereidheid is om een stevige bijdrage te leveren in de organisatie van de jaaragenda.
  • Programma

    Het programma kent een aantal doelen of speerpunten. Zonder dit zwaar op te tuigen willen we hier wel kort bij stilstaan om onze missie inzichtelijk te maken. Het hoofddoel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een netwerk tussen jonge ambtenaren.

Uitgelicht


Zoeken