Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Jong@Limburg / Kidz@Limburg / Provinciale Staten

Provinciale Staten

Kidz banner Statenzaal

 

Als je 18 bent en je hebt een Nederlands paspoort of je woont minstens vijf jaar achter elkaar in Nederland met een verblijfsvergunning, dan heb je stemrecht. In Limburg mogen meer dan 800.000 inwoners stemmen voor het bestuur van de Provincie. 
Deze volksvertegenwoordiging heet Provinciale Staten. 'Staten' is een oud woord voor 'vertegenwoordigers'.

 

Het aantal mensen dat gekozen kan worden in Provinciale Staten hangt samen met het aantal inwoners in de provincie. In Limburg zijn in maart 2015, 47 mensen gekozen voor Provinciale Staten. Deze gekozen volksvertegenwoordigers worden ook Statenleden (lid van Provinciale Staten) genoemd.

Statenleden horen bij politieke partijen. De partijen die de meeste stemmen krijgen bij de verkiezingen hebben ook de meeste leden in Provinciale Staten.

De verdeling tot maart 2019 is als volgt: 

http://www.limburg.nl/Bestuur/Provinciale_Staten/Statenleden/Zetelverdeling_en_zitplaatsen_Statenzaal

 

Provinciale Staten vergaderen ongeveer één keer per maand allemaal samen in de Statenzaal van het provinciehuis in Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar. Dat wil zeggen dat je mag komen kijken.

Daarnaast zijn de Statenleden ook vaak in het provinciehuis voor andere vergaderingen. Statenleden doen dit werk naast hun gewone baan. Weten hoe dit in zijn werk gaat, kijk dan naar dit filmpje:

http://www.limburg.nl/Bestuur/Provinciale_Staten/Wat_doen_PS/Informatieve_film_over_het_werk_van_leden_van_Provinciale_Staten

 

De Statengriffie

De statengriffie is het secretariaat van Provinciale Staten. Als er een Statenvergadering of een andere vergadering van Provinciale Staten plaatsvindt dan wordt deze door de  mensen die bij de statengriffie werken geregeld. Zij zorgen dat alle papieren die nodig zijn voor de vergadering op tijd aan de leden worden gestuurd zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. Ze zorgen dat alle besluiten ook voor iedereen beschikbaar zijn, alle post wordt verstuurd en nog een heleboel meer. Aan het hoofd van de statengriffie staat de Statengriffier.

 

Eerste Kamer

De leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt ook de leden van de Eerste Kamer. Zij doen dit nét nadat ze zelf gekozen zijn. In het hele land op dezelfde dag.  De Eerste Kamer der Staten-Generaal vormt, samen met de Tweede Kamer, de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. De kamer heeft 75 zetels.

De Eerste Kamer is er om nog eens goed naar wetten en ideeën van de regering te kijken voordat ze echt worden aangenomen. De Tweede Kamer heeft ze dan al behandeld. Ze mogen ja of nee zeggen tegen wetten. Ze mogen wetten niet veranderen.

Dus zo hebben de vertegenwoordigers van je eigen provincie ook invloed op de regering van het land!

Share |

Uitgelicht


Zoeken