Nieuws van de Provincie

 • Klaas de Vries adviseert bij herindeling Landgraaf-Heerlen 23 februari 2017

  De Provincie Limburg heeft Klaas de Vries bereid gevonden om als onafhankelijk adviseur op te treden in het herindelingsproces van Landgraaf en Heerlen. Klaas de Vries (Hoensbroek, 1943) heeft een grote staat van dienst in het openbaar bestuur. Hij was minister van zowel Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Eerste en Tweede Kamerlid, voorzitter van de SER en hoofddirecteur van de VNG. Met zijn kennis en expertise zal hij het College van Gedeputeerde Staten adviseren bij het open overleg met alle betrokken partijen.

 • Limburgse debattalenten gaan de strijd met elkaar aan op weg naar het Lagerhuis 21 februari 2017

  Het VARA-programma ‘Op weg naar het Lagerhuis’ gaat voor de negentiende keer op zoek naar het beste debat- en speechtalent van Nederland! Dit jaar strijden meer dan tweehonderd middelbare scholen uit ons hele land om de titel van beste debatschool van Nederland. In de provincie Limburg is de voorronde op donderdag 23 februari 2017 vanaf 10.15 uur. De jonge debaters buigen zich over prikkelende stellingen. In Limburg wordt onder andere stilgestaan bij het 25 jarige Verdrag van Maastricht en gedebatteerd over het belang van de samenwerking met omliggende grenslanden. De opening en jurering van de finale wordt gedaan door gedeputeerde Marleen van Rijsbergen.

 • Provincie steunt centrumontwikkeling Valkenburg a/d Geul

  Met de ondertekening van een convenant door burgemeester Martin Eurlings en gedeputeerde Eric Geurts (Stedelijke Ontwikkeling) is de ambitie voor het centrum van Valkenburg nogmaals bekrachtigd. De gemeente wil haar regionale centrumfunctie op toeristisch-economisch gebied ook voor de toekomst stevig verankerd houden. In totaal zal de Provincie Limburg, na realisatie van de resultaten, 2,15 miljoen euro bijdragen. Daar tegenover staat een investering door de gemeente Valkenburg aan de Geul van ruim 4 miljoen euro en door marktpartijen van ca. 19,5 mln.

 • Tweede Kamer Vaste Commissie Defensie bezoekt Limburg 20 februari 2017

  Maandag 20 februari brachten de Vaste Commissie Defensie van de Tweede Kamer aangevuld met een aantal Limburgse Kamerleden, een bezoek aan Limburg. De toezegging van de Minister dat de aanwezigheid van Defensie toekomst heeft in Limburg, omarmt de Provincie. Juist hier kunnen wederzijdse kansen voor de toekomst ontstaan die bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Met deze boodschap heeft Limburg de Vaste Commissie Defensie (VCD) maandag in Limburg rondgeleid.

 • Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op vrijdag 24-2-2017 20 februari 2017

  Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
  - Plan van aanpak winkelleegstand Limburg;
  - Statenvoorstel Wijziging Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 nav de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1-1-2017.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken