Nieuws van de Provincie

 • Evaluatie tenderregeling restauratie monumenten 27 maart 2017

  Voor de restauratie van monumenten in Limburg heeft de provincie in de periode april-augustus 2016 de ‘Nadere subsidieregels tenderregeling monumenten’ opengesteld. Uitgangspunt was dat de regeling in meerdere tranches zou worden uitgevoerd.

 • Aken en Heerlen tekenen voor samenwerking

  Als directe buren willen Aken en Heerlen een nieuwe start maken om te komen tot een langdurige en intensieve samenwerking. In veel opzichten lijken de steden op elkaar, in andere opzichten vullen ze elkaar aan. Zo zijn ze beiden centrumstad in een grote, sterk verstedelijkte regio. Ook in de campusontwikkelingen, digitalisering en inzet op innovatie zijn parallellen te trekken. Aken en Heerlen willen elkaar hierin aanvullen en versterken in plaats van solitair opereren of concurreren. Om de nieuwe samenwerking te bezegelen wordt door burgemeester Marcel Philipp van Aken, burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen èn gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg een convenant onderte-kend. De samenwerking past in het streven van de provincie naar dynamische steden die elkaars sterkten benutten. Ook grensoverschrijdend.

 • Vergadering Limburgs Parlement op vrijdag 31-3-2017 27 maart 2017

  Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende punten:
  - onderzoek transitie van de jeugdzorg in Limburg;
  - wijziging Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 naar aanleiding van inwerkingtreding Wet Natuurbescherming per 1-1-2017;
  - kader passend wonen in de buurt.

 • Ruim 1,8 miljoen voor fietspaden regio Sittard

  De Provincie Limburg steekt ruim 1,8 miljoen euro subsidie in de verbetering en aanpassing van verschillende fietspaden in Stein, Schinnen en Sittard-Geleen. Het grootste deel van het subsidiebedrag vloeit naar de verbreding van de brug over het kanaal bij Berg aan de Maas. Hier wordt een extra fiets- en voetpad aangelegd.

 • Erepenning van de Provincie Limburg voor scheidend secretaris/algemeen directeur Ad de Kroon

  Vrijdag 24 maart overhandigde gouverneur Theo Bovens de Provinciale Erepenning aan de heer Ad de Kroon bij gelegenheid van zijn afscheid als secretaris van het college van Gedeputeerde Staten en algemeen directeur van de Provincie Limburg.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken