Nieuws van de Provincie

 • Weekendafsluiting N294 Urmonderbaan te Sittard-Geleen

  De Provincie Limburg vervangt de verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de kruispunten N294 Urmonderbaan - A2 en N294 Urmonderbaan – Oude Postbaan (nabij Chemelot) in de gemeente Sittard-Geleen. Nieuwe technische systemen maken het mogelijk de groentijden en de cyclussen te optimaliseren. Hierdoor verbetert de verkeersafwikkeling en worden de wachttijden korter. Om de werkzaamheden veilig en snel uit te kunnen voeren is het nodig de kruispunten in het weekend van vrijdagavond 28 april tot en met maandagochtend 1 mei af te sluiten.

 • Kantoren Provincie Limburg gesloten tijdens Koningsdag 26 april 2017

  In verband met Koningsdag én een brugdag zijn de kantoren van de Provincie Limburg op donderdag 27 en vrijdag 28 april gesloten.

 • Provincie steunt ‘Zin in Leven’

  De Provincie Limburg subsidieert het project 'Zin in Leven!' dat eenzaamheid, depressie en zelfdoding onder jongeren wil terugdringen. Het project is een initiatief vanuit de samenleving, waarbij ’t PGCJ, Centrum voor Levensbeschouwelijk Jeugd- en Jongerenwerk uit Roermond en een tiental professionals die werken met jongeren, zich hebben verenigd.

 • Algemeen overzicht Koninklijke Onderscheidingen in Limburg in verband met de viering van Koningsdag 2017

  Bij de Algemene Gelegenheid, in verband met de viering van Koningsdag 2017, worden aan 241 verdienstelijke burgers in de provincie Limburg de versierselen uitgereikt die horen bij een Koninklijke onderscheiding.

 • Steun voor passend wonen in de buurt

  Hoe kun je mensen, die onvoldoende regie over hun eigen leven hebben, toch zelfstandig in een wijk of dorp laten wonen? De Provincie Limburg zoekt vernieuwende ideeën als antwoord op deze vraag en stelt € 2,5 miljoen beschikbaar als bijdrage in de uitvoering. Doel is om kleinschalige initiatieven te ontwikkelen voor zelfstandige woonvormen. Daarbij zijn de bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam met ondersteuning vanuit een sociaal netwerk in de buurt. Daarnaast is aanvullende zorg mogelijk.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken