Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Provinciale Staten / Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Een van de belangrijke functies van het Limburgs Parlement is de volksvertegenwoordigende functie. Met andere woorden: goed luisteren naar wat de burger te zeggen heeft. Het Limburgs Parlement moet hier actief mee omgaan. Om hieraan invulling te geven worden in de provincie regelmatig themabijeenkomsten, werkbezoeken, conferenties en bijvoorbeeld hoorzittingen georganiseerd.
Daarnaast kunnen burgers invloed uitoefenen op de besluitvorming in het Limburgs Parlement via het zogenaamde burgerinitiatief (11a), het spreekrecht (11b) voor de burger en sinds maart 2012 ook via het Referendum.

  • Burgerinitiatief
    Het burgerinitiatief geeft u als burger het recht om zelf bepaalde onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten te plaatsen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen alle ingezetenen én belanghebbenden, ongeacht leeftijd en nationaliteit een burgerinitiatief indienen en daarmee een onderwerp of voorstel op de agenda krijgen van het Limburgs Parlement.
  • Referendum
    Sinds maart 2012 is het voor burgers in Limburg mogelijk om op eigen initiatief een referendum te houden over een onderwerp waarover het Limburgs Parlement een beslissing kan nemen.
  • Spreekrecht

    Iedere burger heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. T.a.v. het spreekrecht gelden de volgende spelregels.

Uitgelicht


Zoeken