Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Gedeputeerde Staten / De heer P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck (CDA)

De heer P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck (CDA)

Gedeputeerde voor Ruimte en Infra.

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Oirlo (Venray)

Geboortejaar: 1966

Geboorteplaats: Kerkrade

Opleiding

 • Middelbare Tuinbouwschool Venray (1986)
 • Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein Velp (1990)
  Richting: Cultuurtechniek. Specialisatie: 1) Grond en Water  2) Bodembescherming- en sanering. Afstudeerverslag: ’Van rioolbuis tot radarantenne’
 • Fysische Geografie (basisdoctoraal) Universiteit Utrecht (1993) 

  Specialisatie: Milieukunde (kandidaats en eindexamenjaar) Afstudeerscriptie: ’Een karakterisatie van afvalverbrandings-installatie bodemassen’.

 • Middelmanagement voor profit en non-profitorganisaties bij ISB/IBW (1996)
 • Post-HBO opleiding deskundigheidsbevordering in Project en Procesmanagement (2001)

Loopbaan

 • Projectleider bij aannemingsbedrijf Kanters/Sade Milieu (1993-1994)
 • Projectleider bodem bij Provincie Utrecht (1994-1997)
 • Teamleider ‘Bodem’ Grontmij Limburg (1997-1999)

 • Teamhoofd bij Dienst Landelijk Gebied (DLG) (1999-2006)

 • Parttime Wethouder gemeente Venray (CDA). (2006-2010)

 • Voltijds Wethouder gemeente Venray (CDA). Locoburgemeester (2010-mei 2011)

Portefeuille

Ruimte en Infra

 • Hoofdinfra incl. N280-west
 • Railinfra, mobiliteit en OV
 • Ruimtelijke ordening
 • Landbouw
 • Natuur- en plattelandsontwikkeling excl. groen in en rond stad en dorp
 • IPO-bestuur
 • Maasveiligheid, Zandmaas en Grensmaas
 • Gebiedsgericht beleid

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid stuurgroep Belevenispark Daelzicht

 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Ontwikkelassen (GOML)

 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Maasplassen (GOML)

 • Lid bestuurlijke werkgroep Landbouw Natuur en Recreatie (LNR) (GOML)

 • Voorzitter Stuurgroepen Hoogwatergeulen en Nevengeulen Zandmaas II

 • Lid Nederlands-Duitse commissie Ruimtelijke Ordening

 • Vertegenwoordiger GS in de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCOL)

 • Voorzitter Stuurgroep Ooijen-Wanssum

 • Lid Bestuurlijk Werkgroep Ontwikkelassen N280

 • Lid Stuurgroep Oostflank Brunssum / Nature Wonder World (NWW)

 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Peelregio

 • Lid Bestuurlijk Overleg Maaswerken

 • Voorzitter/lid Regionaal Bestuurlijk overleg Maas

 • Voorzitter Stuurgroep Delta Maas

 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma

 • Lid Nationaal Bestuurlijk Overleg Deltaprogramma

 • Voorzitter stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Heukelomsche Beek

 • Lid stuurgroep Beter Benutten Maastricht Bereikbaar

 • Lid bestuurlijke werkgroep Tram Vlaanderen-Maastricht

 • Lid stuurgroep regiovisie Gennep, Bergen, Mook&Middelaar

 • Lid stuurgroep grensOV

 • (plv) Voorzitter van de Stuurgroep Albert Knoop

 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg A74

 • Voorzitter Bestuurlijke Werkgroep ontwikkelas Weert-Roermond

 • Lid Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

 • Voorzitter Regionaal Mobiliteitsoverleg

 • Lid Stuurgroep A2 Passage Maastricht

 • Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette

 • Lid Stuurgroep Drielandenpark

 • Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

 • Lid IPO Bestuur

 • Voorzitter IPO adviescommissie Vitaal Platteland

 • (adv) Lid van de Commissie Platteland in Uitvoering

 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Landschap

 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Waardevol Cultuur Landschap (WCL)

 

In de portefeuille van gedeputeerde Van der Broeck zit een deelneming. De Commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid AvA IBA (Parkstad)

 

 

Share |

Uitgelicht

Patrick van der Broeck (CDA)_kl

Zoeken