Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Gedeputeerde Staten / De heer P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck (CDA)

De heer P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck (CDA)

Gedeputeerde voor Ruimte en Infra.

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Oirlo (Venray)

Geboortejaar: 1966

Geboorteplaats: Kerkrade

Opleiding

 • Middelbare Tuinbouwschool Venray (1986)
 • Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein Velp (1990)
  Richting: Cultuurtechniek. Specialisatie: 1) Grond en Water  2) Bodembescherming- en sanering. Afstudeerverslag: ’Van rioolbuis tot radarantenne’
 • Fysische Geografie (basisdoctoraal) Universiteit Utrecht (1993) 

  Specialisatie: Milieukunde (kandidaats en eindexamenjaar) Afstudeerscriptie: ’Een karakterisatie van afvalverbrandings-installatie bodemassen’.

 • Middelmanagement voor profit en non-profitorganisaties bij ISB/IBW (1996)
 • Post-HBO opleiding deskundigheidsbevordering in Project en Procesmanagement (2001)

Loopbaan

 • Projectleider bij aannemingsbedrijf Kanters/Sade Milieu (1993-1994)
 • Projectleider bodem bij Provincie Utrecht (1994-1997)
 • Teamleider ‘Bodem’ Grontmij Limburg (1997-1999)

 • Teamhoofd bij Dienst Landelijk Gebied (DLG) (1999-2006)

 • Parttime Wethouder gemeente Venray (CDA). (2006-2010)

 • Voltijds Wethouder gemeente Venray (CDA). Locoburgemeester (2010-mei 2011)

Portefeuille

Ruimte en Infra

 • Hoofdinfra incl. N280-west
 • Railinfra, mobiliteit en OV
 • Ruimtelijke ordening
 • Landbouw
 • Natuur- en plattelandsontwikkeling excl. groen in en rond stad en dorp
 • IPO-bestuur
 • Maasveiligheid, Zandmaas en Grensmaas
 • Gebiedsgericht beleid

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid stuurgroep Belevenispark Daelzicht

 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Ontwikkelassen (GOML)

 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Maasplassen (GOML)

 • Lid bestuurlijke werkgroep Landbouw Natuur en Recreatie (LNR)  (GOML)

 • Lid stuurgroep IBA (Parkstad)

 • Lid Stuurgroep Vlaanderen-Nederland project Bodembreed
 • Voorzitter Stuurgroepen Hoogwatergeulen en Nevengeulen Zandmaas II
 • Lid Nederlands-Duitse commissie Ruimtelijke Ordening
 • Vertegenwoordiger GS in de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCOL)
 • Lid Stuurgroep Ooijen-Wanssum
 • Lid Bestuurlijk Werkgroep Ontwikkelassen N280
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Graetheide
 • Lid Stuurgroep Oostflank Brunssum / Nature Wonder World (NWW)
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Maasduinen
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Peelregio
 • Lid Bestuurlijk Overleg Maaswerken
 • Voorzitter/lid Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
 • Voorzitter Stuurgroep Delta Maas
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma
 • Lid Nationaal Bestuurlijk Overleg Deltaprogramma
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Maasplassen
 • Voorzitter van het Bestuurlijk Regionaal Overleg Via Limburg
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Via Limburg
 • (plv) Voorzitter van de Stuurgroep Albert Knoop
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg A74
 • Voorzitter Bestuurlijke Werkgroep ontwikkelas Weert-Roermond
 • Lid Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Voorzitter Platform Openbaar Vervoer
 • Voorzitter Regionaal Mobiliteitsoverleg
 • Lid Stuurgroep A2 Passage Maastricht
 • Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette
 • Lid Stuurgroep Drielandenpark
 • Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
 • Lid IPO Bestuur
 • Voorzitter IPO adviescommissie Vitaal Platteland
 • (adv) Lid van de Commissie Platteland in Uitvoering
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Landbouw Natuur en Recreatie (LNR)
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Landschap
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Waardevol Cultuur Landschap (WCL)
 • Lid Stuurgroep Regiofonds Noord
 • Lid Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)

 

 

 

Share |

Uitgelicht

Patrick van der Broeck (CDA)_kl

Zoeken