Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Gedeputeerde Staten / De heer P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck (CDA)

De heer P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck (CDA)

Gedeputeerde Groen, Landbouw, Infra en Rail

Portefeuille

Gedeputeerde Groen, Landbouw, Infra en Rail

(6de plv. CdK)

 • Rijksinfrastructuur (incl. MIRT)
 • Openbaar vervoer
 • Landbouw
 • Plattelandsontwikkeling
 • Natuurbeleid / NB wet
 • Ooijen-Wanssum
 • Monumenten
 • Nationaal Landschap

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Oirlo (Venray)

Geboortejaar: 1966

Geboorteplaats: Kerkrade

Opleiding

 • Middelbare Tuinbouwschool Venray (1986)
 • Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein Velp (1990)
  Richting: Cultuurtechniek. Specialisatie: 1) Grond en Water  2) Bodembescherming- en sanering. Afstudeerverslag: ’Van rioolbuis tot radarantenne’
 • Fysische Geografie (basisdoctoraal) Universiteit Utrecht (1993)

  Specialisatie: Milieukunde (kandidaats en eindexamenjaar) Afstudeerscriptie: ’Een karakterisatie van afvalverbrandings-installatie bodemassen’.

 • Middelmanagement voor profit en non-profitorganisaties bij ISB/IBW (1996)
 • Post-HBO opleiding deskundigheidsbevordering in Project en Procesmanagement (2001)

Loopbaan

 • Projectleider bij aannemingsbedrijf Kanters/Sade Milieu (1993-1994)
 • Projectleider bodem bij Provincie Utrecht (1994-1997)
 • Teamleider ‘Bodem’ Grontmij Limburg (1997-1999)

 • Teamhoofd bij Dienst Landelijk Gebied (DLG) (1999-2006)

 • Parttime Wethouder gemeente Venray (CDA). (2006-2010)

 • Voltijds Wethouder gemeente Venray (CDA). Locoburgemeester (2010-mei 2011)

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Bestuurlijk overleg Greenport Holland Overheden

 • Voorzitter IPO adviescommissie Vitaal Platteland
 • (adv) Lid van de Commissie Platteland in Uitvoering
 • Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette
 • Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
 • Bestuurlijk spooroverleg ProRail-Limburg
 • Bestuurlijk overleg aanbesteding Doelgroepenvervoer
 • Voorzitter Landsdelige spoortafel Zuid-Nederland
 • Lid Landelijke spoortafel
 • Lid Bestuurlijke werkgroep Tram Vlaanderen-Maastricht
 • Lid Stuurgroep grensOV
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg A74
 • Voorzitter Stuurgroep Maaslijn
 • Bestuurlijk Lobbyoverleg Limburgse railagenda
 • Voorzitter Stuurgroep Ooijen-Wanssum
 • (plv) Voorzitter van de Stuurgroep Albert Knoop
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Peelregio
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Heukelomsche Beek
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Landschap
 • Lid Stuurgroep Drielandenpark
 • Lid / plv. voorzitter Stuurgroep Actief Bodembeheer De Kempen
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Waardevol Cultuur Landschap (WCL)
 • Lid Stuurgroep A2 Passage Maastricht
 • Voorzitter Stuurgroep Zuid-Limburgse Stoommaatschappij (ZLSM)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen

Share |

Uitgelicht

vanderBroeckPatrick_165x222

Zoeken