De heer P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck (CDA)

Gedeputeerde Infra, Rail en Monumenten

Portefeuille

Gedeputeerde Infra, Rail en Monumenten
(6de plv. CdK)

 • Rijksinfrastructuur (incl. MIRT)
 • Openbaar vervoer
 • Monumenten

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Oirlo (Venray)
Geboortejaar: 1966
Geboorteplaats: Kerkrade

Opleiding

 • Middelbare Tuinbouwschool Venray (1986)
 • Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein Velp (1990)
 • Richting: Cultuurtechniek. Specialisatie: 1) Grond en Water  2) Bodembescherming- en sanering. Afstudeerverslag: ’Van rioolbuis tot radarantenne’
 • Fysische Geografie (basisdoctoraal) Universiteit Utrecht (1993)
 • Specialisatie: Milieukunde (kandidaats en eindexamenjaar) Afstudeerscriptie: ’Een karakterisatie van afvalverbrandings-installatie bodemassen’.
 • Middelmanagement voor profit en non-profitorganisaties bij ISB/IBW (1996)
 • Post-HBO opleiding deskundigheidsbevordering in Project en Procesmanagement (2001)

Loopbaan

 • Projectleider bij aannemingsbedrijf Kanters/Sade Milieu (1993-1994)
 • Projectleider bodem bij Provincie Utrecht (1994-1997)
 • Teamleider ‘Bodem’ Grontmij Limburg (1997-1999)
 • Teamhoofd bij Dienst Landelijk Gebied (DLG) (1999-2006)
 • Parttime Wethouder gemeente Venray (CDA). (2006-2010)
 • Voltijds Wethouder gemeente Venray (CDA). Locoburgemeester (2010-mei 2011)

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Bestuurlijk overleg Greenport Holland Overheden
 • Voorzitter IPO adviescommissie Vitaal Platteland
 • (adv) Lid van de Commissie Platteland in Uitvoering
 • Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette
 • Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
 • Bestuurlijk spooroverleg ProRail-Limburg
 • Bestuurlijk overleg aanbesteding Doelgroepenvervoer
 • Voorzitter Landsdelige spoortafel Zuid-Nederland
 • Lid Landelijke spoortafel
 • Lid Bestuurlijke werkgroep Tram Vlaanderen-Maastricht
 • Lid Stuurgroep grensOV
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg A74
 • Voorzitter Stuurgroep Maaslijn
 • Bestuurlijk Lobbyoverleg Limburgse railagenda
 • Voorzitter Stuurgroep Ooijen-Wanssum
 • (plv) Voorzitter van de Stuurgroep Albert Knoop
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Peelregio
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Heukelomsche Beek
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Landschap
 • Lid Stuurgroep Drielandenpark
 • Lid / plv. voorzitter Stuurgroep Actief Bodembeheer De Kempen
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Waardevol Cultuur Landschap (WCL)
 • Lid Stuurgroep A2 Passage Maastricht
 • Voorzitter Stuurgroep Zuid-Limburgse Stoommaatschappij (ZLSM)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen

Zoeken