Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Gedeputeerde Staten / De heer H.M. (Bert) Kersten (PvdA)

De heer H.M. (Bert) Kersten (PvdA)

Gedeputeerde voor Arbeidsmarkt en Onderwijs, Duurzaamheid en Energie.

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Venray 
Geboortejaar: 1950 
Geboorteplaats: Maastricht

Opleiding

 • Universiteit / Economie

Loopbaan

 • Leraar
 • Wethouder
 • Ondernemer 

Portefeuille

Arbeidsmarkt en Onderwijs, Duurzaamheid en Energie

 • Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Milieu en Waterbeleid
 • Waterschappen
 • Ontgrondingen
 • ENCI-planontwikkeling
 • OPAC
 • Duurzaamheid en Energie
 • Bodemsanering

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Plaatsvervangend lid AB RUD Zuid-Limburg

 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

 • Lid stuurgroep Het Groene Net

 • Lid Raad van Toezicht Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland
 • Lid Stuurgroep Duurzame Energie Centrale Limburg (DECL)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
 • Lid IPO-adviescommissie Milieu
 • Lid IPO-adviescommissie Water
 • Lid / plv. voorzitter Stuurgroep Actief Bodembeheer De Kempen
 • Voorzitter Stuurgroep Waterpanels
 • Voorzitter Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
 • Voorzitter commissie AWACS Limburg
 • Voorzitter Milieucommissie Luchthaven Maastricht
 • Lid Landelijk Bestuurlijk overleg regionale voorzitters Kader Richtlijn Water (KRW) (indien voorzitter Regionaal Bestuurlijk overleg Maas)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders WML
 • Lid Stuurgroep Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgse en Brabantse Kanalen (WWLBK)
 • Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waterschapsbank NV
 • Lid vertrouwenspact Werkgelegenheid
 • Lid Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten van Limburg voor de behandeling van administratieve geschillen

 

 

 

Share |

Uitgelicht

Bert Kersten (PvdA)_kl

Zoeken